I HARDT VÊR: Som øvste administrative leiar har rådmann Jostein Aanestad måtta tole å stå i sentrum for fleire kontroversielle saker den seinaste tida, som konfliktane i barnevernet og rotet med eigedomsskatten. Foto: arkiv.
I HARDT VÊR: Som øvste administrative leiar har rådmann Jostein Aanestad måtta tole å stå i sentrum for fleire kontroversielle saker den seinaste tida, som konfliktane i barnevernet og rotet med eigedomsskatten. Foto: arkiv. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

Slik svarar politikarane på spørsmål om dei har tillit til rådmannen

Ei ringerunde til alle dei politiske partia i Sogndal viser at berre Ap seier rett ut at dei har full tillit til sin eigen rådmann.

Sogndal: Dei andre må utøve nokre retoriske krumspring for å komme til same konklusjon. 

LOGISK: – Vi stemte mot mistillitsforslaget, ergo har vi tillit, seier Vibeke Johnsen (SV).
LOGISK: – Vi stemte mot mistillitsforslaget, ergo har vi tillit, seier Vibeke Johnsen (SV).

Svaret til Vibeke Johnsen (SV) er soleis symptomatisk:

– Anten har du tillit eller ikkje, det går ikkje an å operere med graderingar. Vi stemte mot mistillitsforslaget, ergo har vi tillit, seier ho.

Rådmann Jostein Aanestad seier i ein kommentar på e-post at han set pris på at 21 av 25 representantar i kommunestyret har tillit til han og at dette vert stadfesta i dei intervjua Porten har gjort med politikarane.

Les også: Her stemmer dei over framtida til rådmannen

Boblar under overflata

Han har uansett vore i hardt vêr den siste tida: 

Tjueèin representantar stemte altså ned forslaget om å vrake sin eigen rådmann. Men spørsmålet er likevel om all turbulensen har påverka samarbeidsklimaet mellom politikarane og den øvste leiinga i administrasjonen.

Kjetil Kvåle (Ap) er altså den einaste av gruppeleiarane som greier å svare kortfatta:

– Vi har tillit til rådmannen fullt ut, seier han.

FULL TILLIT: Kjetil Kvåle og Arbeidarpartiet støttar eigen rådmann fullt ut.
FULL TILLIT: Kjetil Kvåle og Arbeidarpartiet støttar eigen rådmann fullt ut.

– Anten har du tillit, eller ikkje

Han vedgår at det har vore eit krevjande siste halvår, ikkje minst har han som posisjonspolitikar merka eit press frå omgjevnadane om å utvise meir handlekraft i den betente barnevernssaka.

– Det skjønar eg. Men så lenge vi ikkje veit kva som har skjedd og har bedd om ei utgreiing, så er det fornuftig å vente, seier Kvåle.

Margrete Haug (Krf) vil òg vente og sjå kva som kjem ut av den eksterne granskinka av barnevernet som politikarane bestilte i februar og som skal vere ferdig til sommaren.

ANTEN, ELLER: – Anten har du tillit, eller ikkje, det går ikkje an å seie at du har litt eller mykje, seier varaordførar Laura Kvamme (Sp).
ANTEN, ELLER: – Anten har du tillit, eller ikkje, det går ikkje an å seie at du har litt eller mykje, seier varaordførar Laura Kvamme (Sp).

– Eg har ikkje lyst til å uttala meg så veldig mykje før den granskinga ligg klar. Når vi får den, då kan vi snakkast om tillit eller ikkje tillit, seier ho.

Les også: Sogn barnevern har vore utan verneombod i snart eitt år

Varaordførar Laura Kvamme (Sp) meiner rådmannen har svart tilfredstilllande for seg om eigedomsskatten og at det var heilt på sin plass at han i sist kommunestyremøte orsaka feila som hadde blitt gjort.

– Då har ikkje vi mistillit til rådmannen, då er det slik at vi har tillit, seier Kvamme.

– Kor stor er den tilliten?

– Vi stemte ned mistillitsforslaget. Anten har du tillit, eller ikkje, det går ikkje an å seie at du har litt eller mykje, seier Kvamme.

– Det mest alvorlege eg nokonsinne har gjort

Høgre og Frp er dei som har vore i dei tydelegaste klinsjane med rådmannen. 

– Tilliten er litt svak for tida. Det må eg vel kunna seia, sjølv før me har fått alle svara på bordet, seier Rita Navarsete i Frp.

Frp var eitt av partia som stilte spørsmål ved skatterotet, men i motsetning til Høgre var dei nøgde med svara dei fekk. No avventar dei rapporten til kontrollutvalet frå den komande barnevernsgranskinga. 

MANGLAR TILLIT: Høgre og Karin Vikane reiste mistillitsforslag mot rådmannen i sist kommunestyremøte, utan å få med seg andre enn sine eigne representantar.
MANGLAR TILLIT: Høgre og Karin Vikane reiste mistillitsforslag mot rådmannen i sist kommunestyremøte, utan å få med seg andre enn sine eigne representantar.

– Forhåpentlegvis får me den før ferien. Då vil me ta stilling til korleis me skal ta dette vidare, seier Navarsete.

Les også: – Eg har aldri vore borti noko liknande

Karin Vikane (H) var den som målbar mistillitsforslaget.

– Det er det mest alvorlege eg nokonsinne har gjort som politikar. Det talar vel for seg, seier ho.

Vikane seier rotet med eigedomsskatten var det som fekk begeret til å renne over. Tilliten var allereie var tunnsliten på grunn av måten kommunen har handsama problema i Sogn barnevern. 

– Samstundes er me opptekne av å få gjennomført den eksterne granskinga og få litt meir dokumentasjon på kva som gjekk gale, seier Vikane.

Til toppen