HINDRE SPREIING: Ved å ta visse forholdsreglar håpar Mattilsynet og Miljødirektoratet at dei som ferdast i Nordfjella villreinområde ikkje vil bidra til å spreie skrantesjuke.
HINDRE SPREIING: Ved å ta visse forholdsreglar håpar Mattilsynet og Miljødirektoratet at dei som ferdast i Nordfjella villreinområde ikkje vil bidra til å spreie skrantesjuke. (Bilde: Lars Nesse)

Slik vil dei hindre at menneske sprer skrantesjuka

Mattilsynet og Miljødirektoratet oppfordrar alle som ferdast i Nordfjella villreinområde om å ta visse forholdsreglar for å hindre at skrantesjuka sprer seg til andre område.

Aurland: Reglane gjeld ikkje berre jegrar, men alle som ferdast i området. 

– Me distribuerer no informasjonsplakatar til turistkontor, hytter og andre aktuelle stader i Nordfjella med informasjon på tysk, norsk og engelsk, seier Harald Øverby i Mattilsynet.

Skrantesjuka (CWD) er ein smittsam hjernesjukdom som kan råka hjortedyr. Avmagring og unormal oppførsel er to av dei vanlegaste symptoma, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke utan å vise sjukdomsteikn.

Les også: Tar opp kampen mot skrantesjuken

– Viktig at alle følgjer råda

Skrantesjuke er alltid dødeleg for dyret. I Europa er vanleg skrantesjuke berre funnen hjå villrein i Nordfjella villreinområde. Tidlegare i året blei det bestemt at heile flokken på nesten 2000 villrein skal skytast i håp om å at smitten stoppar der.

I så fall må menneske som går tur eller jaktar i området følgje forholdsreglane som hindrar at sjukdommen kan spre seg via til dømes skoa.

– Det er viktig at alle som ferdast i området – ikkje bare jegere – følgjer råda, seier Øverby til Hjortevilt.no.

Og dei er som følgjer

  • Unngå kontakt mellom hundar og kadaver av hjortevilt. Hundar kan ta med seg smitten til nye område.
  • Ikkje ta med organisk materiale frå hjortevilt (t.d. gevir eller avføring) ut av området.
  • Vaske skoa dine godt når du forlatar området. Smitten kan sitte i jord, planter og lav.
  • Melde frå om du ser sjuke hjortedyr eller ferske kadaver av hjortedyr. Få med så nøyaktig informasjon som mogleg om stad, gjerne med koordinater eller GPS-posisjon.
Til toppen