SNART BYGGESTART: Helse Førde er i avsluttande kontraktforhandlingar med entreprenøren som skal levera til bygget som skal husa den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus. Arkivfoto
SNART BYGGESTART: Helse Førde er i avsluttande kontraktforhandlingar med entreprenøren som skal levera til bygget som skal husa den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus. Arkivfoto

Snart startar oppføringa av tilbygget som skal romma MR-maskina

I tillegg vurderer Helse Førde å investera 6 millionar i oppgradert varmesentral ved sjukehuset i Lærdal.

Lærdal: For å få plass til den etterlengta MR-maskina ved Lærdal sjukehus, må det reisast eit nytt tilbygg. Dette arbeidet startar om kort tid, melder Helse Førde i ei pressemelding. Samstundes vurderer å helseføretaket å oppgradera varmesentralen ved lokalsjukehuset i Sogn.

Oppmodar: Ei MR maskin blir nytta til å ta bilete av kva som skjer inne i kroppen, og er spesielt nyttig til å oppdaga endringar i blautt vev, som til dømes i hjernen. Illustrasjonsfoto Bilde: Arkiv

– Ved å slå saman desse prosjekta vil me spara både på investeringar og driftskostnader i høve alternativet, som er å kun bygga MR no og ta energisentralen seinare, seier konstituert direktør for drift og eigedom i Helse Førde, Helge Robert Midtbø.

Helse Førde skriv dei snart har forhandla ferdig med entreprenøren som skal levera tilbygget, og ventar å kunna signera kontrakta innan kort tid. Bygginga vil starta så raskt som mogleg etter at byggeløyvet frå kommunen er på plass, opplyser dei.

Utbygginga for å husa den nye MR-maskina er kalkulert til å villa kosta 20,6 millionar kroner. Med ny energisentral blir det 6 millionar meir. Sjølve MR-maskina kostar 11,8 millionar kroner, 10 av dei vart samla inn av lokale krefter.

Til toppen