BEST PÅ BRINGEBÆR: Ingen andre fylke i Noreg produserer så mykje bringebær som Sogn og Fjordane. Sognekommunane Vik og Luster er på topp tre-lista. Foto: Flickr/Martha Dear.
BEST PÅ BRINGEBÆR: Ingen andre fylke i Noreg produserer så mykje bringebær som Sogn og Fjordane. Sognekommunane Vik og Luster er på topp tre-lista. Foto: Flickr/Martha Dear.

Sogn og Fjordane er bringebærfylke nummer éin

Ingen andre fylke i landet er større på bringebærproduksjon enn Sogn og Fjordane, viser tal frå Fylkesmannen. 

Luster: I 2015 vart det produsert 1 485 tonn her i fylket, og dette utgjorde 64 prosent av produksjonen i landet.

På heile 2000-talet har Sogn og Fjordane hatt den største bringebærproduksjonen i landet, og produksjonen har hatt ein god auke dei siste åra. Frå 2011, som var eit dårleg bærår, er det ein auke frå 1072 tonn til 1 475 tonn i 2015. I prosent utgjer dette 38 prosent.

– Framover er det venta fortsatt vekst i denne produksjonen. Årsaka til dette er mellom anna innføring av dyrkingstunellar. Dette gjev betre kontroll i alle stadia av produksjonen, ein unngår vanskar med for mykje nedbør, og oppnår generelt betre dyrkingsklima. I tillegg vert det utvikla nye og betre sortar som snart er klar til dyrking.

Dyrikinga av bringebær går føre seg i Nordfjord og Indre Sogn, og i dag er det 141 bærdyrkarar i fylket.

Det er Vik kommune som produserer mest med 478 tonn. Deretter kjem Stryn med Luster på ein god tredjeplass.

Til toppen