GODE NYHEITER: Kommunane Høyanger, Årdal, Lærdal og Luster har fått midlar frå Vestland fylkeskommune.
GODE NYHEITER: Kommunane Høyanger, Årdal, Lærdal og Luster har fått midlar frå Vestland fylkeskommune. (Kollasje: Falkeblikk Filmproduksjon / Visit Sognefjord )

Sogndal får 2,4 millionar - sjå kor mykje din kommune får frå krisepakka

Kommunane som kan bli verst ramma av arbeidsløyse etter koronakrisa får midlar frå Vestland fylkeskommune. Det kjem fram i ei pressemelding.

Sogn: – Det er særleg to bransjar me er uroa for i fylket, reiseliv og leverandørindustrien, spesielt martim og offshore leverandørindustri. For begge næringar håpar eg at dagens tildelig vil hjelpe, seier Tor André Ljosland, leiar av hovedutval for næring i Vestland fylkeskommune. 

Det er frykta at Vestlandet er den landsdelen som vert hardast ramma av krisa, spesielt på lenger sikt. 

Sogndal får mest tilskot og Gulen får minst

I reiselivsbransjen er det turistverksemder som satsar på aktivitetar som har sterkast vekst. Til dømes versksemder som tilbyr guida turar med overnatting, gardsturisme, kajakkutleige eller stikkhopp. 

Desse kommunane har fått støtte:

Sogndal: 2 440 513 kroner
Aurland: 1 672 102 kroner
Luster:  1 507 161 kroner
Årdal:  1 311 739 kroner
Høyanger:  1 048 829 kroner
Vik: 828 261 kroner
Lærdal:  753 511 kroner
Gulen:  422 816 kroner

På verdensbasis har slike tilbod størst markedspotensiale, og det er dette som gjer Vestlandet til eit attraktivt reisemål. 

– Mange som driv desse turistverksemdene er ofte nystarta. Då har dei ingen omsetning å vise til i fjor og oppfyller heller ikkje krava for å få utbetalt kontantstøtte, seier Ljosland. 

Han meiner det er svært viktig at kommunene er merksame på slike verksemder i tida framover. 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har gitt tilskotet til vidare fordeling av fylkeskommunen. 

Til toppen