NOKON MÅ GÅ: – Me må endra på nokre oppgåver, det blir mindre av noko, og noko må veljast vekk, seier Rasmus Mo, konstituert dagleg leiar i Sogndal Fotball.
NOKON MÅ GÅ: – Me må endra på nokre oppgåver, det blir mindre av noko, og noko må veljast vekk, seier Rasmus Mo, konstituert dagleg leiar i Sogndal Fotball. (Foto: Halvor Farsund Storvik / Arkiv)

Sogndal Fotball halverer talet på tilsette i administrasjonen

Sogndal Fotball må kutte mellom ti og tolv millionar kroner i budsjettet, og no har fire av åtte i admisitrasjonen mista jobben.

Sogndal: For å unngå eit underskot på om lag åtte millionar kroner, er Sogndal Fotball nøydd til å kutte mellom ti og tolv millionar kroner i budsjettet i år. Det skriv NRK.

Fjorårets budsjett var på 52 millionar kroner, så det er harde tak som må til både i admisistrasjon og det sportlege, for å unngå millionunderskot. 

– Me må endra på nokre oppgåver, det blir mindre av noko, og noko må veljast vekk, seier Rasmus Mo, som er konstituert dagleg leiar i klubben, til NRK. 

Fokuserar på arrangement og marknad

Klubben har spart fem millionar ved å gjere endringar i spelarstallen, samt éin million etter endringar i reisesamanheng.

Frå september, når dei fire i administrasjonen har slutta, fell òg lønnskostnadane.  

Elles skal klubben bli smalare på det dei driv med, og vil mellom anna å ha mindre fokus på næringslivsseminar og næringsutvikling på Campus. 

– Me må ha fokus på arrangement og marknad, for det er det som gir oss økonomi, seier han.

Etter at nedskjeringane i administrasjon, skal klubben sjå på kutt i den sportslege delen. 

Dei har ikkje oversikt over kor mange personar som må gå, men fortel at dei er i rute til å klare å redusere tolv millionar frå budsjettet. 

Til toppen