I TENKEBOKSEN: Rita Navarsete (Frp) har sjølv ikkje bestemt seg for om ho vil halda fram i politikken, men håpar nye stemmer vil melda seg på. Og spesielt frå Leikanger og Balestrand.  Foto: arkiv.
I TENKEBOKSEN: Rita Navarsete (Frp) har sjølv ikkje bestemt seg for om ho vil halda fram i politikken, men håpar nye stemmer vil melda seg på. Og spesielt frå Leikanger og Balestrand. Foto: arkiv. (Foto: Arkiv)

Sogndal Frp står utan ordførarkandidat

I staden vil dei bruka kreftene på å grava fram Frp-stemmer frå Leikanger og Balestrand, der dei enno ikkje har lokallag.

Sogndal: Som i dei fleste andre partia går nominasjonsprosessen til Sogndal Frp sin fulle gong. Litt meir uvanleg er det at dei enno ikkje har funne nokon som vil stilla som ordførarkandidat.

– Det er ikkje målet vårt heller. Målet er å få gode folk på topp på lista, seier Rita Navarsete.

Den jobben er nominasjonsnemnda i god gang med, kan ho fortelja, men èin ting saknar dei. Til no har dei ikkje ein einaste kandidat frå Balestrand eller Leikanger, der partiet heller ikkje har lokallag.

– Viss dei vil vera med å påverka Frp sin politikk i den nye kommunen, så er tida no til å melda seg på, seier Navarsete.

Vurderer å slutta i politikken

Ho vert oppmuntra av at Frp sanka godt med stemmer, rundt seks prosent, i begge dei to nabokommunane ved sist stortingsval. Difor håpar ho at dei rette personane vil dukka opp.

– Det er litt viktig at me får fram kandidatar som representerer alle kommunane. Difor må folk vakna, og tenka gjennom korleis dei ønskjer bidra, seier Navarsete.

Sjølv har ho vore i politikken sidan 2007, og var inntil nyleg gruppeleiar i Sogndal Frp. Slik sett hadde ho vore ein naturleg ordførarkandidat, men det vil ho ikkje.

– Eg har ikkje sagt ja til å stå på lista ein gong. Det er slitsomt å vera ein god politikar, og samstundes vera næringsdrivande. Eg tenkjer det er på tide for andre å steppa inn. Men eg har tida fram til februar på å bestemma meg, seier Navarsete, som er dagleg leiar i Pryd og Brukskunst i Sogndal.

Forundra over Ap-kampen

Medan Frp går til val utan ordførarkandidat, registrerer Navarsete kampen som føregår i Ap, der to kandidatar kjempar om klubba.

Frå sidelinja tykkjer ho det verkar merkeleg at dei ikkje har greidd å bli samde internt.

– Dette trur eg ikkje hadde skjedd i Frp. Det må vera kampar som er viktigare å ta enn det der. Det viktigaste er å fronta partiet og politikken, så får toppkandidaten bli den det blir, seier Navarsete.

Til toppen