JA TIL SOGN KOMMUNE: Ordførar Jarle Aarvoll (Ap) fekk med seg fleirtalet i kommunestyret i å tilrå samanslåing av fire kommunar til Sogn kommune.
JA TIL SOGN KOMMUNE: Ordførar Jarle Aarvoll (Ap) fekk med seg fleirtalet i kommunestyret i å tilrå samanslåing av fire kommunar til Sogn kommune. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

Sogndal ønskjer samanslåing med nabokommunane

Politikarane i Sogndal rår Fylkesmannen å slå saman dei fire kommunane Luster, Leikanger, Balestrand og Sogndal. 

Er det ja-røysta til innbyggjarane i Sogndal, eller nei-stemmene til nabokommunane som skal vege tyngst? Det var dilemmaet fleire av kommunepolitikarane i Sogndal sleit med i går.

NEI: Bjarte Stedje (Sp) ønskjer ikkje å tilrå samanslåing når nabokommunane ikkje vil. 
NEI: Bjarte Stedje (Sp) ønskjer ikkje å tilrå samanslåing når nabokommunane ikkje vil. 

Til slutt var det likevel berre seks Sp-representar og ein frå Krf som gjekk mot å slå saman dei fire naboane.

Bjarte Stedje (Sp) fann den klåraste formuleringa på kvifor: 

– Brudgomen har vore på friarferd og brura sa nei.

Fryktar tvangssamanslåing

Sjølv om tilrådinga ikkje seier noko om bruk av tvang for å oppnå målet, er det nettopp det Senterpartiet fryktar vil bli den inderekte konsekvensen litt lenger fram i tid. 

JA: For Vibeke Johnsen (Krf) vart innbyggjarane sitt ja i folkerøysinga tunga på vektskåla.
JA: For Vibeke Johnsen (Krf) vart innbyggjarane sitt ja i folkerøysinga tunga på vektskåla.

– Kommunalministeren har sagt at inneklemte kommunar kan bli tvinga til å slå seg saman, seier Stedje.

SV sleit med det same dilemmaet, men enda på motsett konklusjon. Dei fire kommunane bør bli slått saman, er deira råd.

– Når innbyggjarane i Sogndal sa ja til kommunesamanslåing, så vart det avgjerande for oss, seier Vibeke Johnsen (SV).

– Hadde vorte ein fantastisk ny kommune

Ordførar Jarle Aarvoll (Ap) understrekar at oppgåva deira berre er å meine kva som er det beste alternativet for Sogndal. Ikkje meir enn det. 

Og der har politikarane folket i ryggen, i alle fall den fjerdedelen som stemte, på at det er Luster, Leikanger, Balestrand og Sogndal.

– Det hadde vorte ein fantastisk ny kommune, som ville ha teke på seg mange nye oppgåver og vorte ei vekstkraft i Sogn og Fjordane og på Vestlandet, seier Aarvoll.

 

Til toppen