NYTT LIV I SENTRUM: På gateplan i Johannessengården er det planar om konditori med uteservering.
NYTT LIV I SENTRUM: På gateplan i Johannessengården er det planar om konditori med uteservering. (Illustrasjon: Arkitektkontoret A38)

Sogndalsfjøra kan få ei ansiktsløfting når desse planane blir realiserte

Kommunestyret i Sogndal gav torsdag grønt lys til ei ny stor utbygging i Sogndal sentrum. Sjekk planane her.

Sogndal: – Det er veldig gledeleg å få den nyheita. Me har jobba med dette i to år og har vore veldig spente, seier Roar Geithus, som saman med Odd Tufte utgjer utbyggaren J. Johannesen AS.

Sjå fleire illustrasjonar nedst i artikkelen.

Torsdag vedtok kommunestyret i Sogndal detaljreguleringsplanen for dei storstila planane for Fossetunkvartalet i sentrum. Målet med utbygginga er å revitalisera gamlefjøra ved å byggja eit nytt kvartal, i første omgang Johannesgården og Fossetunet 3. 

– No skal me og Odd Tufte ha møte saman med arkitektane. Me veit ikkje heilt korleis me skal angripa dette. Det er eit veldig stort prosjekt, seier Geithus.

Les òg: Om ikkje Lerum Brygge-utbyggaren følgjer dette kravet, vil kommunen venda tommelen ned til prosjektet

– Blir uhorveleg dyrt 

Kort oppsummert er det tenkt å bygga 59 leilegheiter, pluss butikk og konditori med uteservering i førsteetasje. Det er ikkje bestemt om det det blir bygd underjordisk parkeringsanlegg i ein eller to etasjar.

Utbyggarane veit enno ikkje kor mykje prosjektet vil kosta å realisera.

– Det blir uhorveleg dyrt, sjølv om me skal bygga billeg, konstanterer Geithus.

Odd Tufte er ein av to eigarar bak Jatak på Kaupanger. Roar Geithus eig fleire bygg i sentrum gjennom Konfeksjon AS og er medeigar i AMFI Sogningen storsenter.

Slik blir Fossetunkvartalet:

  • Johannesengården blir eit nytt bygg i fem etasjar der det no er parkeringsplassar. På bakkenivå kjem det blant anna butikk og truleg konditori med uteservering. Ifølgje planomtalen er det inngått ein intensjonsavtale med ein aktør i daglegvarebransjen. Johannesengården vil få rundt 44 leilegheiter. Over butikken blir det eit skjerma gardsrom med fellesareal for alle leilegheitene. Under bygget vil det koma eit underjordisk garasjeanlegg.
  • I første og moglegvis andre etasje i Fossetunet 3 blir det kontorareal som i dag. Tredje etasje bli riven og det er planlagt å bygga på to nye etasjar slik at det til saman blir fire. Det nye Fossetunet vil få mellom 14 og 21 leilegheiter.
  • Det er òg planar om å oppgradera uteareala med parkområde, leikeplass, sykkelparkering gang- og sykkelvegar og gatetun.
STORE PLANAR: Slik ser planane ut med ståstad i krysset mellom Almenningen og Fossetunet. Lægreid hotell er det gule bygget i bakgrunnen til venstre. Fossetunet 3 i fire etasjar til venstre, Johannesgården i fem etasjar til høgre. (Illustrasjon: Arkitektkontoret A38)
SKAL RIVAST: Tredje etasje i Fossetunet 3 skal rivast og erstattast med to nye etasjar. (Bilde:  Halvor Farsund Storvik)
NYTT LIV I SENTRUM: På gateplan i Johannessengården er det planar om konditori med uteservering. (Illustrasjon: Arkitektkontoret A38)
NY VINKEL: Her ser me Johnnessengården, med ståstad i Bryggjegota ned mot Lerum bryggje og Dampskipkaia. (Illustrasjon: Arkitektkontoret A38)
PARK: Sentrumsparken vil bli forlenga mot Lægreid hotell. (Illustrasjon: Arkitektkontoret A38)
Til toppen