Intersport i Sogndal er ikkje ein del av konkursen, men den vil få nokre følgjer.
Intersport i Sogndal er ikkje ein del av konkursen, men den vil få nokre følgjer. (Foto: pressefoto Intersport)

Sportsutstyrkjede gjekk konkurs: – Den daglege drifta vil halda fram som normalt

Det seier dageg leiar for Intersport i Sogndal, Reidar Dvergedal.

Sogndal: Sportsutstyrkjeda Gresvig Retail Group har slått seg konkurs måndag, melder Dagens Næringsliv. Selskapa som driv Gresvigkjeda sine eigeneigde butikkar er konkurs, men franchisebutikkar i Intersport blir vidareførte. Blant dei, Intersport i Sogndal.

– Det er litt vanskeleg å svara på akkurat kva som skjer vidare, me veit ikkje så mykje meir enn det som står i media, seier Reidar Dvergedal, dagleg leiar for Intersport i Sogndal.

Dei eig 100 prosent av butikken i Sogndal sjølve, og betalar ein lisens til Gresvig for å ha Intersport-namnet. Difor er ikkje dei ein del av konkursen, men den vil ha følgjer for dei òg.

– Det som skaper uvisse er kva som skjer rundt eigaren av kjeda. Dei ser vel etter interesserte som ønskjer å ta dette vidare, elles vert me fristilde frå kontrakten vår, og det vert ein frittståande butikk her. Me må berre finna vegen vidare, seier han.

Usikker varelevering

Eit anna usikkert moment for butikken i Sogndal er varelevering, sidan dei får mykje av varene frå Gresvig. Men den daglege leiaren uroar seg ikkje for det med det første. 

– Me må jo ha varer for å handtera kundane våre, og i denne bransjen er det mykje uro, med alt for mykje varer i marknaden. Så eg trur det er nok varer å henta, seier han.

Han seier det no er bustyrar som avgjer kva som skjer vidare, og Dvergedal trur bustyraren ønskjer at det går drifta går som vanleg i Sogndal.

Intersport er også eit av verdas største sportsnamn, og kjem nok ikkje til å missa namnet. 

Drifta held fram som normalt

– Det var ein frykteleg lei beskjed å få, men for oss trur eg ikkje det vert konsekvensar på kort sikt, og heller ikkje lang sikt, seier han. 

Han seier at dei tilsette og kundane ikkje kjem til å merka noko endring.

– Den daglege drifta vil halda fram omtrent som normalt, og me kjem til å halda oppe trykket. Me kjem til å ta vare på kundane våre og alt me har av leveransar, seier han.

Til toppen