VEGARBEID: På måndag tek Statens vegvesen føre seg arbeidet på hovudentreprisen i Ljoteli. Det førar til fleire vegstengingar.
VEGARBEID: På måndag tek Statens vegvesen føre seg arbeidet på hovudentreprisen i Ljoteli. Det førar til fleire vegstengingar. (Foto: Statens vegvesen)

Startar arbeidet på hovudentreprisen i Ljoteli, varslar fleire vegstengingar

Frå måndag av startar Statens vegvesen opp den største delen av arbeidet på fylkesveg 53.

Årdal: Dette tyder at det framover vil bli stengetider tilsvarande det som har vore tidlegare i år.

Måndag til fredag vil det vera stengingar på inntil to timar på dagtid mellom klokka 7 og klokka 19. Opningstidene er tilpassa bussrutene i området.

Det vert opna for trafikk med fem minutt forseinking frå den eine sida, slik at ein kø køyrer gjennom anleggsområdet i gangen.

Det er Flage Maskin AS som har fått i oppdrag å byggja ny tunnel og veg i Ljoteli. Tunnelen skal bli 1100 meter lang, og i tillegg skal det byggjast om lag 1200 meter veg i dagen. 600 meter veg skal byggjast på Holsbru og resten inn mot kvar ende av den nye tunnelen.

Slik blir stengetidene

  • 07.00-09.00
  • 09.30-11.30
  • 11.45-13.15
  • 13.30-15.30
  • 16.00-17.00
  • 17.30-19.00

Nokre dagar kan kan det hende at vegen bli open heile dagen, dersom arbeidet ikkje krev stenging, melder Vegvesenet. Dei oppmodar folk til å følgja med på vegvesen.no eller å ringa 175. 

Til toppen