Staten tilbyr bøndene 90 millionar kroner

Staten tilbyr bøndene 90 millionar kroner

Staten tilbyr bøndene 90 millionar kroner i årets jordbruksoppgjer. Det er under ein tidel av bondeorganisasjonane sitt krav på 950 millionar kroner.

  • Endret

Tilbodet frå landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vil gi norske bønder ein gjennomsnittleg årleg lønsvekst neste på 1,75 prosent. 

Bøndenes krav er til samanlikning rekna å gi ein lønsvekst på 7 prosent, medan anslaget for den generelle lønsveksten neste år er 3,1 prosent.

Lønsvinnarar

Anslaget vert sett på å vera i det høgaste laget av Landbruksdepartementets forhandlarar.

I tillegg vert det argumentert med at bøndene har vore lønsvinnarar i dei to siste oppgjera med ein lønsvekst på 7,2 prosent i fjor og ein anslått vekst på 8,7 prosent for 2015.

Landbruksdepartementets berekningar viser at bøndene vil sitja igjen med ein lønsvekst på over 10 prosent frå 2014 til 2016 – sjølv med eit oppgjer på 1,75 prosent for det siste av dei tre åra.

Matbudsjettet

Tilbodet inneberer at statlege direkte overføringar vert redusert med 110 millionar kroner av den samla potten på 14,3 milliardar kroner.

Staten ønskjer å henta inn 190 millionar kroner av oppgjeret i form av auka prisar på maten.

Det utgjer rundt 80 kroner i auka matbudsjett gjennom eit heilt år for ein gjennomsnittleg husstand, noko som er rundt halvparten av bøndene sitt krav.

Mjølk og korn

Kampen om mjølkekvotar held fram inn i årets oppgjer, der Landbruksdepartementet ønskjer at det skal bli mogleg å omsetja kvoter på tvers av fylkesgrensene – i strid med bondeorganisasjonane sitt utgangspunkt.

Landbruksdepartementet ønskjer vidare å utfordre bøndene sitt krav om auka pris på kraftfor med heller å føreslå ei kraftig auke i kornprisen.

Denne er føreslege delvis motvirka med ei nedskriving av kraftfôrprisen.

Grepet er meint å gi meir pengar til kornbøndene, utan at et blir dyrare for husdyrprodusentane. (©NTB)

Til toppen