OPPSVING: Før statsbudsjettet blir lagt fram i dag konstanterer regjeringa at den økonomiske nedgangen er over.
OPPSVING: Før statsbudsjettet blir lagt fram i dag konstanterer regjeringa at den økonomiske nedgangen er over. (Foto: Arkiv)

Statsbudsjettet 2018: Regjeringa ventar økonomisk oppsving

Oljenedturen er over, ifølgje regjeringa. 

Oslo: Den økonomiske nedgangen i Norge, som følgde etter oljeprisfallet for tre år sidan, er no over. Det konstanterer regjeringa, nokre timar før dei skal leggje fram statsbudsjettet for 2018.

– Oppsvinget i norsk økonomi har kome raskare enn venta og den forventa prosentvise veksten i år er justert markert opp. Allereie neste år er økonomien rekna å vakse raskare enn den historiske trenda, skriv dei i ei pressemelding i dag tidleg.

Vil bruke 2,9 prosent av oljefondet

Arbeidsmarkedet er òg i bedring, ifølgje den same pressemeldinga:

– Framover er det venta høgare vekst i sysselsettinga og lågare arbeidsløyse, skriv regjeringa.

Bruken av oljeinntekter neste år er venta å halde seg på same nivå som i 2017, det vil seie 2,9 prosent av storleiken på oljefondet ved starten av 2018. Det er mindre enn den langsiktige rettesnora på 3 prosent, men meir enn dei 2,7 prosentane som vart henta ut i fjor.

Her er nøkkeltala regjeringa har offentleggjort frå budsjettet for 2018:

 

2016

2017

2018

Økonomisk vekst1

1,0

2,0

2,5

Sysselsetting2

0,3

0,7

1,1

Grad av arbeidsløyse

4,7

4,3

4,0

Budsjettimpuls3

0,7

0,4

0,1

Bruken av oljefondet4

2,7

2,9

2,9

1) Bruttonasjonalprodukt fastlands-Norge, prosentvis endring frå året før.
2) 
Personar, prosentvis endring frå året før.

3) Strukturelt, oljekorrigert underskot i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring frå året før.
4) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Til toppen