STOLTE: Fornøgde elevar som kvar og ein har strikka ein eller fleire lappar til teppet. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen
STOLTE: Fornøgde elevar som kvar og ein har strikka ein eller fleire lappar til teppet. Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen

Strikka til jamngamle born på Førde Sentralsjukehus

4. til 7. klasse ved Farnes skule har i år utvikla sine strikkekunnskapar med eitt mål for auga: å gje ei gåve til nokon som treng det.

Me har alle minner frå handarbeidstimane på borneskulen der resultatet vart ein strikka grytelapp, eit panneband eller eit altfor breidt skjerf.

– Eg fekk ideen frå andre liknande prosjekt, seier Elin Fredheim som er kontaktlærar for 5. klasse. Kort tid etter at ideen hadde festa seg hjå Fredheim, oppmoda ho dei andre lærarane til å bli med på strikkeprosjektet. 

På onsdag vert teppet levert til borneavdelingen for langtidssjuke på Førde Sentralsjukehus.

Artikkelen held fram under biletet.

Elin Fredheim med elevar frå 5. klasse
UNGE STRIKKARAR: Kontaktlærar Elin Fredheim med 5. klassingane Tomine Jevnaker, Tina Lomheim, Ailin Hellebø, Emma Nondal og Leah Nornes.
Foto: Ingrid Nordbye-Antonsen

Ein lapp vert til eit heilt teppe

Prosjektet går ut på å strikke lappar i ein spesifikk størrelse, som til slutt vert sett saman til eit stort teppe. 

– Det vart litt konkurransepress, smiler strikkaren Leah Nornes. Ho fortel vidare at nokre elevar strikka over 20 lappar. 

Kontaktlærar Fredheim fortel at alle elevar deltok i prosjektet, og det vart ikkje sett noko krav til kor mange lappar kvar elev skulle strikke. Men det var langt i frå berre elevane som vart engasjert av dette teppeprosjektet. – Både foreldre, søsken, tilsette på skulen og elevane var med på å strikka lappar, seier ho. 

Artikkelen held fram under biletet.

LAPPAR I FLENG: Alle i 4. og 5. klasse ved Farnes skule har vore med på strikkeprosjektet.
LAPPAR I FLENG: Alle i 4. og 5. klasse ved Farnes skule har vore med på strikkeprosjektet.

Teppe til odel og eige

– Teppet er laga av ullgarn, og eg vil gjerne takka butikkane i Øvre Årdal for sponsing av garn, seier Fredheim. I tillegg har elevane sjølve hatt med garn, og resten har Farnes skule kjøpt inn. 

Det store teppet går til eit heldig born på langtidsavdelinga på Førde Sentralsjukehus som får det til odel og eige.

Til hausten byrjar klassane til att med strikkeprosjektet, og planen er å levere fleire tepper til born på avdelinga på sjukehuset.

FIRE KLASSAR: Alle klassane på mellomtrinnet var med på prosjektet. Her er 6. og 7. klasse ved Farnes skule.
FIRE KLASSAR: Alle klassane på mellomtrinnet var med på prosjektet. Her er 6. og 7. klasse ved Farnes skule.
Til toppen