7 MILLIONAR: Regjeringa set av sju millionar kroner for å styrkje innsatsen mot skrantesjuke.​ Foto: Knud Fredrik Øi. 
7 MILLIONAR: Regjeringa set av sju millionar kroner for å styrkje innsatsen mot skrantesjuke.​ Foto: Knud Fredrik Øi. 

Styrkjer innsatsen mot skrantesjuke

Regjeringa set av sju millionar kroner for å styrkje innsatsen mot skrantesjuke.

Nordfjella: – Vi treng å vite meir om skrantesjuke. Det vil vere nyttig om ein kan undersøkje levande dyr og få vite meir om korleis ein kan avgrense smitten, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Budsjettet til Mattilsynet blir styrkt med fem millionar kroner til kartlegging av sjukdommen, som er påvist hos nokre få villrein og elgar i Noreg. I haust skal det takast 15.000 prøver av dyr frå jakta denne sesongen for å teste for skrantesjuke.

Regjeringa styrkjer også innsatsen når det gjeld forsking på sjukdommen. Det skal blant anna gjerast eit forsøk på å finne ein diagnostisk test til bruk på levande hjortedyr.

Departementet set av to millionar kroner til Veterinærinstituttet for å få ei rask avklaring på blant anna om det finst to ulike stammar av sjukdommen – éin hos rein og éin hos elg – og om desse har ulike eigenskapar. (©NPK)

Til toppen