MEININGAR: Hårek Elvenes.
MEININGAR: Hårek Elvenes. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

MEININGAR

Svarar Liv Signe: – Det finns ingen lettkjøpte løysingar i oppbygginga av Forsvaret

Det skriv Hårek Elvenes i dette meiningsinnlegget.

Meiningar: Det faller harde påstander fra Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl, i et innlegg 12. desember. Både hva gjelder luftvern og en brigade i sør er partiet på syltynn is. Ordbruken står ikke i forhold til Senterpartiets ufinansierte forsvarsløfter. Dette er dessverre symptomatisk for Senterpartiet for tiden.

Fablar om ny brigade i Sør-Norge

Regjeringen vil etablere NASAMS luftvern på Evenes. Regjeringen vil også utrede langtrekkende luftvern som kan stå imot Russlands nye, avanserte missiler. Missiler som i dag ikke kan stoppes av noe kjent forsvarssystem. Sp kritiserer regjeringen for langtrekkende luftvern, men legger selv ikke inn 1 krone i sitt alternative budsjett. Kostanden er minst 20 milliarder kroner.

Sp fabler om en ny brigade i Sør-Norge. Det er himmelvid forskjell mellom Sps bevilgning, og kostanden for en ny brigade. Uansett hvilken brigade Sp ser for seg, vil en brigade kreve store investeringer i materiell, våpensystemer og personell. Langt mer enn de 200 millionene Sp opererer med. Eksempelvis koster Brigade Nords nye artilleri (24 skyts) alene mer enn tre milliarder kroner.

Skal auke 18 milliardar

Det finnes ingen lettkjøpte løsninger i oppbyggingen av Forsvaret. Regjeringen prioriterer å bygge opp Brigade Nord til en mekanisert brigade med fire kampbataljoner, og oppbygging av Finnmark landforsvar. Finnmark landforsvar skal telle i overkant av 3000 soldater.

Senterpartiet trekker stadig nye underfinansierte forslag opp av sin forsvarspolitiske hatt, verken forankret i fagmilitære råd eller underlagt seriøse kostnadsberegninger. Forsvarsbudsjettet skal faktisk øke med 18 milliarder de neste årene, hvilket Sp overhodet ikke har bidratt til i Stortinget.

Til toppen