SJENERANDE RØYK: Ei gul sky av svovel la seg over Årdalstangen laurdagen. Òg på søndag var det problem med renseanlegget på karbonfabrikken til Hydro i bygda.
SJENERANDE RØYK: Ei gul sky av svovel la seg over Årdalstangen laurdagen. Òg på søndag var det problem med renseanlegget på karbonfabrikken til Hydro i bygda. (Foto: Porten.no-tipsar)

Tangingane reagerer på nye utslepp i helga – fabrikksjefen lovar betring

Tre gonger på to veker har renseanlegget til Hydro på Årdalstangen svikta. – Me skal ikkje vera så sårbare, seier fabrikksjef Wenche Eldegard.

Årdal: Denne helga har det igjen vore trøbbel med renseanlegget på Årdalstangen, noko som har ført til nye svovelutslepp over bygda. Ifølgje tipsarar starta den gule røyken å stiga laurdag ettermiddag og heldt fram til midnatt. Søndag var det eit nytt utslepp, denne gongen kortare.

– Det har vore problem å sitta ute på grunn av dette. Det er tett røyk og ubehageleg å pusta, seier ein innbyggjar på Årdalstangen, som helst ønskjer å vera anonym.

GJER GREP: Fabrikksjef Wenche Eldegard for Hydro i Årdal seier dei tek svovelutsleppa på alvor.

Les òg: Trøbbel med renseanlegget på Hydro, Årdalstangen dekka i gul gass

Vil ta tak i problema

Fabrikksjef Wenche Eldegard for Hydro i Årdal stadfester utsleppa. Ho har vore på ferie og kjenner difor ikkje detaljane, men seier dei vil ta grep etter fleire utslepp på kort tid.

– Det har vore tre hendingar, men forskjellige årsaker kvar gong. Me har sett ned ei gruppe som skal finna ut av kva som kan gjerast. Me skal ikkje vera så sårbare, seier Eldegard.

Gruppa vart sett ned etter utsleppa førre helg. Då var det berre dagar sidan renseanlegget hadde streika på grunn av trøbbel med gasstilføringa til renseanlegget.

I tillegg til å setta av eigne ressursar, vil dei òg henta ekstern hjelp.

– Me gjer det me kan for å unngå at dette skjer igjen, seier Eldegard.

Eldegard: – Har forståing for at folk blir frustrerte

Som sist understrekar ho at utsleppa ikkje skal vera farlege for folk. Reaksjonar på sosiale medier viser at ikkje alle tek dei forsikringane for god fisk. Fleire etterlyser at problemet blir teke meir på alvor.

– Med så store overskudd som Hydro i Årdal går med, og med teknologisenteret som ligg her, så burde det vore forska og investert mykje meir i miljøførebyggande tiltak, er det ein som skriv.

Det er Miljødirektoratet som set grensene for kor mykje verksemdene har lov til å ureina. Trass dei siste hendingane, seier Eldegaard dei har ganske god margin før dei når grensene for kor mykje svovel dei kan sleppa ut totalt. Om utsleppa laurdag kan ha vore nære nokre grenseverdiar kan ho ikkje å svara på før ho har sett rapporten i etterkant.

– Men eg har uansett full forståing for at folk på Årdalstangen blir irriterte og frustrerte. Det er særs uheldig at dette har skjedd tre gongar på kort tid, seier Eldegard.

Til toppen