FORENKLA FØRELEGG: Ein bilførar fekk eit forenkla førelegg då han køyrte i 89 kilometer i timen i ei 70-sone. 
FORENKLA FØRELEGG: Ein bilførar fekk eit forenkla førelegg då han køyrte i 89 kilometer i timen i ei 70-sone. 

Teken i 89 km/t i 70-sone

Det resulterte i eit forenkla førelegg.

Kjørnes: Ein bilførar som køyrte i 89 kilometer i timen i ei 70-sone på riksveg 5 på Kjørnes må betale for seg.

Politiet hadde kontroll her onsdag kveld, og føraren som braut fartsgrensa fekk eit forenkla førelegg. 

Elles ser det ut til at folk har køyrt pent i 70-sona. 

Til toppen