REDUSERT: På grunn av teknisk feil er det redusert kapasitet på Fodnes-Mannheller onsdag morgon. 
REDUSERT: På grunn av teknisk feil er det redusert kapasitet på Fodnes-Mannheller onsdag morgon. 

Tekniske problem på ferjesambandet

Det er redusert kapasitet på Fodnes-Mannheller onsdag morgon.

Fodnes: På grunn av teknisk problem er det inntil vidare 50 prosent redusert kapasitet på ferjesambanet Fodnes-Mannheller.

Dette betyr at trafikantar som nyttar seg av sambandet for å krysse fjorden, må rekne med litt ekstra venting onsdag morgon. 

Det er ikkje oppgitt kor lenge denne vil vare.

Til toppen