BETRE PLASS: Flyttinga gjer ikkje berre at Tess kjem nærare dei største kundane, men dei har òg fått betre tumleplass i dei nye lokala i Øvre Årdal.
BETRE PLASS: Flyttinga gjer ikkje berre at Tess kjem nærare dei største kundane, men dei har òg fått betre tumleplass i dei nye lokala i Øvre Årdal.

Tess opna døra til nye lokale i Øvre Årdal

Flyttinga til Tess frå Årdalstangen til Øvre Årdal gjekk unna i rekordfart. Fredag forlot dei gamle lokale, måndag var butikken klar, tysdag var det offisiell opning.

Øvre Årdal: Tysdag ønska Tess kundane velkomen til den nye butikken i Øvre Årdal. Over hundre personar var innom, og det vart servert kake, kaffi og pølser. I tillegg fekk nysgjerrige kundar sjansen til å stilla spørsmål til fleire av leverandørane som hadde møtt opp.

– Det var veldig mykje folk som kom innom og ein kjempefin dag. Butikken er blitt veldig fin, han er so forandra at det er heilt utruleg, seier avdelingsleiar Helge Reksnes, som spesielt gler seg over å få ekstra boltreplass.

– Me får litt betre plass inne og litt meir plass i butikken enn det var før. Det trengst, for me veks heile tida, seier han.

Flyttinga frå Årdalstangen er eit strategisk val for å komma nærare dei største kundane. Dette er noko òg kundane deira har etterspurt. Reksnes trur dei ganske snart vil få ein god oppsving i omsetninga som følgje av valet dei tok.

– Kor stor han blir i prosent er vanskeleg å seia, men signala me har fått frå kundane våre tyder på at me vil få ein fin auke.

Reksnes seier at flytteprosessen har vore hektisk. Slik måtte det bli, skulle dei nå målet om å unngå å halda butikken stengt. 

– Me flytta på ein fredag og opna på ein måndag. Det vart tøft, men det gjekk, seier Reksnes.

Til toppen