HISTORIE: Tinghus to og tre på Leikanger har husa mange offentlege etatar sidan dei vart bygde i 50- og 60-talet. No er dei historie.
HISTORIE: Tinghus to og tre på Leikanger har husa mange offentlege etatar sidan dei vart bygde i 50- og 60-talet. No er dei historie. (Foto: Ole Kristian Åset)

Dei gamle tinghusa vart rivne i sommar, sjå video

I sommar blei Tinghus II og III historie.

Leikanger: Bygga frå 50- og 60-talet har husa forskjellige offentlege etatar opp igjennom åra.

Blant dei var Statens vegvesen, Skatteetaten, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkesskommune. 

I sommar vart dei rivne, og Leikanger kommune dokumenterte hendinga i ein video.

Rivinga vart utført av Norsk Saneringsservice AS, og intervju med dåverande rådmann i Leikanger, Odd Arve Rakstad.

Sjå videoen her: 

Til toppen