HEITE NAMN: Kjetil Kvåle (Ap), Trude Risnes (V), Arnstein Menes (Sp), Frode Bøthun (KrF) og Jon Håkon Odd (Ap) er blant dei som vi  kjempa om makta i nye Sogndal.
HEITE NAMN: Kjetil Kvåle (Ap), Trude Risnes (V), Arnstein Menes (Sp), Frode Bøthun (KrF) og Jon Håkon Odd (Ap) er blant dei som vi kjempa om makta i nye Sogndal. (Foto: Montaje/arkiv)

To nye namn klare, her er kandidatane til ordførarposten i nye Sogndal

Elleve månader før valet er fem kandidatar frå fire ulike parti klare til å kjempa om klubba i nye Sogndal. Her er kandidatane.

Nye Sogndal: Varaordførar Frode Bøthun i Balestrand er valt til toppkandidat av nominasjonsnemnda i nye Sogndal Krf, medan varaordførar Trude Risnes i Leikanger vert toppkandidaten til Venstre.

Frå før er tre kandidatar frå to andre parti klare:

Statusen til dei andre partia er litt ymse:

Tre parti i ventemodus

Frp har sagt at dei ikkje satsar på ein enkelt toppkandidat, men at det er viktigare for dei å løfta fram kandidatar frå heile den nye kommunen. Per i dag har dei berre sogndøler på lista, men kven det er er ikkje offentleg enno.

Nominasjonsemnda i Høgre er heller ikkje ferdig med sitt arbeide.

SV har ikkje valt toppkandidat enno, men alle toppane i dei tre kommunane er aktuelle. Mellom anna seier Vibeke Johnsen i Sogndal at ho tek gjenvalg og er villig til å stå høgt på lista.

– Gjer me eit godt val, slik me håper, så er me interesserte i makt og innflyting. Men me jaktar ikkje posisjonar for posisjonar sin skuld, seier Johnsen.

– Har lang erfaring

Når det gjeld Kristeleg Folkeparti, så har dei nominasjonsmøte måndag 22. oktober i fylkeshuset på Leikanger.

Toppkandidaten til nominasjonsnemnda, Frode Bøthun, er i dag varaordførar i Balestrand, men kjem opphavleg frå Kaupanger.

– Han har lang erfaring frå lokalpolitikken, og er godt kjend i heile den nye kommunen, seier Frode Kleppe Holgersen, leiaren i fellesnemnda for nye Sogndal KrF, i ei pressemelding.

På plassen under finn me Margrete Haug, som har lang erfaring frå politikken i Sogndal. Jostein Flatland, leiar i Sogndal bondelag, er på plassen under ho att.

Dette er ordførarkandidatane

Varaordførar i Leikanger, Trude Risnes (V), er glad for tilliten ho har fått av nominasjonsnemnda i partiet.

Som fleire av dei andre mindre partia vil Venstre måtta jobba godt for å sørga for god representasjon frå heile kommunen. For deira del er det i Balestrand dei har færrast kandidatar å velja i.

– Me har lokallag i alle tre kommunane, men der strevde dei litt med å få lista på plass sist kommuneval. Når me no skal setta saman eit felles lag, så er me obs på at det er noko me verkeleg må jobba med, seier Risnes.

Til toppen