TO NYE PARTI: Venstre og Miljøpartiet De Grønne stiller begge med listeframlegg til kommunevalet til hausten i Årdal. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
TO NYE PARTI: Venstre og Miljøpartiet De Grønne stiller begge med listeframlegg til kommunevalet til hausten i Årdal. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

To nye parti med listeframlegg i Årdal

Tysdag klokka 12.00 gjekk fristen for å levere listeframlegg i Årdal ut. Her er listene.

Til hausten er det kommuneval, og i år skal seks parti kjempa om røystene i Årdal. I tillegg til dei fire som allereie har eksistert, er det også to nye parti med listeframlegg.

Når fristen for å levere dette gjekk ut tysdag 12.00, hadde Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre og Senterpartiet alle levert sine lister. Det hadde også Venstre, som hadde stiftingsmøte førre veka, og Miljøpartiet De Grønne.

Listeframlegg ved kommuneval skal ha minimum sju kandidatar og maksimum 53. Av desse kan inntil seks personar få røystetillegg. Desse skal settast først på lista og med store bokstavar. 

LEIAR, FRP: Geir Hilmar Sandvik. Arkiv
LEIAR, FRP: Geir Hilmar Sandvik. Arkiv

Under finn du ei oversikt over partia og deira framlegg til lister. 

Framstegspartiet

1. GEIR HILMAR SANDVIK
2. Jan Terje Bjørnetun
3. Renate Gjevik Lunde
4. Geir Ove Kildedal
5. Roald Nilsen
6. Kristian Juvik
7. Jan Harald Juvik

Arbeidarpartiet

1. ARILD INGAR LÆGREID
2. MARIE HELENE HOLLEVIK BRANDSDAL
3. Anne Kauppi
4. Ørjan Stedje Ylvisåker
5. Hilmar Høl
6. Siv Aspeseter
7. Sigmund Solvoll
8. Gunn Karin Bukve Skaret
9. Olav Nese
10. Glenn Morten Hestetun
11. Line Hillestad
12. Stein Idar Sem-Johansen
13. Mariann Stenehjem Hatlenes
14. Morten Skarsbø
15. Arne Talsæte
16. Siv Bakken
17. Aud Sissel Sveen
18. Odd Semstrøm
19. Øystein Ullebø Sandnes
20. Malvin Stenehjem
21. Tina Rasmussen
22. Jan Bent Høyum
23. Vigdis Askeland
24. Roy Andre Bergerud
25. Kari Anne Ålvik
26. Linn Moen
27. Nina Framstad Helle Hunderi

Senterpartiet

TOPPKANDIDAT, SP: Aleksander Øren Heen. Arkiv
TOPPKANDIDAT, SP: Aleksander Øren Heen. Arkiv

1. ALEKSANDER ØREN HEEN
2. THOMAS NORHEIM MOEN
3. Hilde Horpen
4. Bjørn Havro
5. Trude Klingenberg
6. Erling Offerdal
7. Ingeborg Asperheim Eldegard
8. Helge Øvstetun
9. Ole Bjarne Hovland
10. Inga Jane Vie Karlsen
11. Geir Nyland
12. Ingar Karlsen
13. Sonja Øren
14. Eirik Otterdal
15. Aud Marit Breingsnes Aalen
16. Martine Stensrud Holsæter
17. Endre Offerdal
18. Laila Asperheim
19. Jostein Holsæter
20. Erik Skogli
21. Judit Solheimslid Linga

Venstre

STYRET, VENTRE: Kurt Jevnaker, Yvonne Romøren og Silje Jeanett Teigen. Arkiv
STYRET, VENTRE: Kurt Jevnaker, Yvonne Romøren og Silje Jeanett Teigen. Arkiv

1. KURT JEVNAKER
2. SILJE ANETTE TEIGEN
3. Øyvind Aga
4. Yvonne Romøren
5. Marit Pedersen Hovland
6. Anita Kristin Sviggum
7. Helge Øren

Høgre

1. KNUT ARNE KLINGENBERG
2. INGVILD STANDNES
3. Ole Vidar Øren
4. Glenn Tony Lindberg Lie
5. Beate K. L. Øvstetun
6. Per Olav Lerøy
7. Jorunn Gjerde
8. Jarle Magne Teigen
9. Trude Gjermo
10. Torstein Søfting Grøv
11. Yamilys Krossøy
12. Arne Normann Henriksen
13. Johannes Laberg
14. Arild Bukkøy
15. Ståle Øvstetun
16. Arne Håkon Laberg
17. Lars Smedegård
18. Arne Ragnar Bjørke
19. Willy Jensen
20. Ken Henry Torvanger
21. Olav Birger Hæreid
22. Borgvald Standnes
23. Arne H. Blomstrand

Miljøpartiet De Grønne

1. Tommy Hauge
2. Sandra opheim
3. Torunn Todal Laberg
4. Lars-Kristian Fauske
5. Reidun Vinda
6. Jeanett Noren
7. Siri Lie Husabø

Til toppen