MELD TIL POLITIET: Eit latvisk transportørfirma vart meld til politiet under ein kontroll på Håbakken måndag kveld. 
MELD TIL POLITIET: Eit latvisk transportørfirma vart meld til politiet under ein kontroll på Håbakken måndag kveld.  (Foto: Arkiv)

Transportørfirma frå Latvia vart meld til politiet

Eit latvisk transportørfirma vart meld til politiet etter ein kontroll på Håbakken i Lærdal måndag kveld.

Transportørfirmaet vart meld til politiet for å utføre ulovleg kabotasjetransport, der føraren ikkje kunne vise dokumentasjon for internasjonal last forut for den nasjonale lasta han hadde på vogntoget under kontrollen.

Før vidare transport må lasta lastast om på eit nytt køyretøy.

I tillegg til dette var eit vogntog overlasta i kontrollen. Sjåføren fekk ikkje lov til å køyre vidare før forholdet var retta og vogntoget avlasta. I tillegg venta det eit gebyr på 7.850 kroner.

Til toppen