KORTREISTE BUSTADER: Blokkene skal setjast saman av treelement laga av Jatak på Kaupanger. Vindauga er det Fjordglas i Luster som står for. Men salet dei første vekene etter salsstart har gått tregt, og utbyggjar ser på moglegheiter for å ta ned kostnadane. Illustrasjon: Nordbohus. 
KORTREISTE BUSTADER: Blokkene skal setjast saman av treelement laga av Jatak på Kaupanger. Vindauga er det Fjordglas i Luster som står for. Men salet dei første vekene etter salsstart har gått tregt, og utbyggjar ser på moglegheiter for å ta ned kostnadane. Illustrasjon: Nordbohus. 

Treg salsstart for Solhammar – ser på grep for at det skal ta seg opp

Trass stor interesse då bustadprosjektet i Aurland vart lansert, har ikkje salet gått som utbyggjar håpa. No ser dei på moglegheitene for å redusera kostnadane.

Aurland: – Me hadde ei interesseliste på nær førti personar. Denne er me no gjennom utan at det har ført til mange signerte avtalar pr. i dag, seier Magne Forberg, grunneigar og styreleiar i Solhammar AS.

For ein liten månad sidan var det kick-off og salsstart. Interessa for prosjektet verka stor – Trudvang kino i Aurland var nær på fullsett og mange melde altså si interesse.

Les også: Stor interesse for den første leilegheitsblokka i Aurland

Les også: Luftig bustadprosjekt i Aurland skal utnytte ny trend

Men vekene i etterkant har ikkje gått som Forberg håpa.

– Dette prosjektet har så langt synt at atten leilegheiter med gode fasilitetar, god kvalitet og ei fantastisk utsikt ikkje har freista nok.

Artikkelen held fram under biletet

HAR FRAMLEIS TRUA: Alt låg til rette for ein god start på prosjektet då prosjektleiar Heidi Helle (f.v.), salssjef Einar Øvregard og dagleg leiar Dag Loftesnes i Nordbohus og grunneigar Magne Forberg heldt kick-off og salsstart i månadsskiftet januar/februar. Arkiv
HAR FRAMLEIS TRUA: Alt låg til rette for ein god start på prosjektet då prosjektleiar Heidi Helle (f.v.), salssjef Einar Øvregard og dagleg leiar Dag Loftesnes i Nordbohus og grunneigar Magne Forberg heldt kick-off og salsstart i månadsskiftet januar/februar. Arkiv

Ser på moglegheiter for å redusera kostnadane

Det er tolv leilegheiter med to soverom, arealet for desse er på 64 kvadratmeter når det kjem til primærrom og 83 kvadratmeter brottoareal. Terrassen på desse er 13,6 kvadratmeter. Her startar prisane på 2,89 millionar for dei fire i 1. etasje, så stig prisane med 100 000 for kvar etasje ein går opp. 

På kvar av sidene blir det to større leilegheiter med tre soverom kvar - altså seks leilegheiter i denne storleiken totalt. Her er det 92 kvadratmeter primærrom og 125 kvadratmeter bruttoareal.  For desse største leilegheitene er prisen 4,09 millionar i 1. etasje, 4,2 millionar i 2.etasje og 4,4 millionar i 3. etasje.

– Grunnlagsinvesteringane, underetasjen med innvendige parkeringsplassar og heis påverkar salsprisen i stor grad. Her vil me gjera det me kan for å få redusert kostnadene. Det er likevel dei anboda me får inn på dette arbeidet som vil seia noko om det er mogeleg å spare inn noko her. Tomteområdet er bratt og det er utan tvil beste løysing å få lagt parkeringa under bakken, seier Forberg.

Sparar byggelånsrenter

I det heile undrar Forberg seg over at salet har gått såpass tregt.

– Prosjektet er etter vårt syn eit godt prosjekt, med mange kvalitetar som berre dette prosjektet vil innehalde. Kunden får ein nøkkelferdig leilegheit med garasje og heis for tre millionar, og på toppen ei fantastisk utsikt. Kva meir kan ein huskjøpar forventa?

Artikkelen held fram under biletet

UTSIKT: Leilegheitene blir liggjande 80 m.o.h vel 600 meter nordaust for Aurlandsvangen i luftlinje. Utan noko som sperrar blir det såleis godt utsyn utover både fjord og fjell. Illustrasjon: Nordbohus.
UTSIKT: Leilegheitene blir liggjande 80 m.o.h vel 600 meter nordaust for Aurlandsvangen i luftlinje. Utan noko som sperrar blir det såleis godt utsyn utover både fjord og fjell. Illustrasjon: Nordbohus.

Han minner også om at måten det er lagt opp med betaling gjer at kjøparane sparar pengar i høve kva som er mest vanlege betalingsmodell:

– Ved å kjøpa ei leilegheit sparar også kunden byggelånsrenter i byggeperioden, slik betalinga er lagt opp frå utbyggjar. Denne summen i sparte byggelånsrenter vil utgjera frå 100.000 til 200.000 kroner over tolv månader alt etter storleiken på lånet.

Utbyggingsselskapet hadde møte torsdag for å jobbe vidare med alternative og gode løysingar på dette prosjektet. 

– Ei løysing kan vere å inngå samarbeid med eit burettslag og på den måten få redusert kravet til eigenkapital til den enkelte kjøpar. Dette har vore gjort med stor suksess andre plassar i landet. 

– Interessa for prosjektet er framleis stor og utbyggjar håpar å koma fram med løysingar som gjer at kundane får realisert bustaddraumen sin, seier Forberg.

Til toppen