RØYKLAGT: Måndag kom det store mengder røyk frå karbonverket på Årdalstangen.
RØYKLAGT: Måndag kom det store mengder røyk frå karbonverket på Årdalstangen. (Foto: Privat)

Trøbbel med renseanlegget på Hydro, Årdalstangen dekka i gul gass

Renseanlegget på karbonverket fekk problemar, noko som resulterte i at gul røyk dekte Årdalstangen.

Årdal: Det oppstod problemar på karbonverket mellom klokka 14 og 15. Det førte til at gul gass pryda Årdalstangen, måndag. 

Gass-tilførsla til renseanlegget streika, og anlegget gjekk difor over til naud-avsug.

Reparatørar arbeidde utover ettermiddagen for å fiksa problemet. Klokka 20 var anlegget tilbake i normal drift. 

– No er anlegget oppe å går igjen. Det var gasstilførselen til renseanlegget me hadde problem med. Då sler naud-systemet inn, og me gjekk på naud-avsug, seier Wenche Eldegard, verkssjef, til Porten.no.

Nabo: – Måtte lukke att vindauga

Naboar av verket seier til Porten.no at dei opplevde han som skjemmande:

– I dag var det så gale at eg måtte lukka vindauga fordi lukta kom inn i huset. Det er ikkje kjekt å måtte gå i hus då det er så fint vêr ute.

Eldegard sler derimot fast at gassen, som består av svovel, ikkje er farleg. 

– I den konsentrasjonen som gassen kjem i, er han ikkje farleg. Då hadde me ikkje fått lov til å sleppa den ut på naud-avsug. 

– Det er gul og kraftig røyk, så det ser ofte verre ut enn det er. I alle fall i slikt klart vêr. Pipa er høg, og gassen vert blanda med luft, så folk må ikkje bli uroa. Miljødirektoratet har strenge reglar som me forholder oss til, seier Eldegard. 

Til toppen