DELTE UT VESTAR: Årdal Tenk Tryggleik og det lokale politiet delte ut refleksvestar og kalendar til 1. klassingane ved Farnes skule. Dei var også på Tangen skule. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
DELTE UT VESTAR: Årdal Tenk Tryggleik og det lokale politiet delte ut refleksvestar og kalendar til 1. klassingane ved Farnes skule. Dei var også på Tangen skule. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Ungane avslørte dårleg med refleksbruk hjå foreldra

Men no kan iallfall 1. klassingane i Årdal gi foreldra beskjed om kor viktig det er å bruke refleks i haustmørket.

Årdal: Måndag var nemleg Årdal Tenk Tryggleik (ÅTT) og det lokale politiet på sitt årlege besøk til 1. klassingane ved Tangen og Farnes skule i Årdal.

Her delte ÅTT ut refleksvestar, medan dei to unge politibetjentane hadde med seg kalendar i gåve. 

– Dette er eit kjempeviktig arbeid for at ungane skal få eit ansikt på det lokale politiet og samstundes sørge for tryggleiken til barna og skape haldningar heime. Forhåpentlegvis blir det ein diskusjon rundt dette ved middagsbordet, seier Petter Hagen frå Årdal lensmannskontor.

Artikkelen held fram under biletet.

BLIDE: 1. klassingane var naturleg nok godt nøgde med dei nye vestane.
BLIDE: 1. klassingane var naturleg nok godt nøgde med dei nye vestane.

Foreldre lite flinke

Det var nemleg fleire av ungane som kunne avsløre slapp bruk av både refleks, hjelm og til og med bilbelte hjå foreldra. 

– Det er typisk at barna er ærlege. Kunne me anmeldt alle foreldra til barna som seier dette, så er det mange som hadde fått med seg ein bot heim i sekken, men me håpar dette kan vere med på å skapa haldningar og tryggleik, seier Hagen.

Bjørn Indrebø i ÅTT delte ut refleksvestar. Dette er noko dei gjer kvar haust og er ein del av eit fast opplegg som ÅTT køyrer.

Artikkelen held fram under biletet.

DEMONSTRERTE: Politibetjent Petter hagen synte fram refleks på uniformen og korleis den fungerer.
DEMONSTRERTE: Politibetjent Petter hagen synte fram refleks på uniformen og korleis den fungerer.

– Me følgjer ungane frå dei går i barnehagen og opp gjennom livet, seier han og nemner utdeling av refleksvestar og politikameratane som døme på opplegg dei har. 

Tema på skulen

Dei neste to vekene skal ungane lære mykje meir om korleis ein ferdast i trafikken. 

– Dette er ikkje noko nytt opplegg, men noko me har fokus på kvart år, spesielt for 1. til 3. klasse. Då skal dei lære seg å gå i trafikken, lære trafikkreglar og få innblikk i korleis ein beveger seg, fortel rektor ved Farnes skule, Per Kristian Pedersen.

Artikkelen held fram under biletet.

STOLTE: Tidlegare på dagen var ÅTT og politiet innom Tangen skule der dei også delte ut vestar og kalendar.
STOLTE: Tidlegare på dagen var ÅTT og politiet innom Tangen skule der dei også delte ut vestar og kalendar.

– Til slutt skal dei ha ein gåprøve, der dei går ei rute i sentrum og har nokre postar der dei får poeng. Det handlar om bevisstgjering rundt korleis ein skal oppføre seg i trafikken. 

Til toppen