– Som administrerende direktør utaler du deg på vegne av bedriften og kan ikke gå ut på en slik måte, skriver Geir Sandvik, Årdal Frp. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes
– Som administrerende direktør utaler du deg på vegne av bedriften og kan ikke gå ut på en slik måte, skriver Geir Sandvik, Årdal Frp. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes

MEININGAR

Utidig rolleblanding

Geir Sandvik i Årdal Framstegsparti meiner han var vitne til rolleblanding under valmøtet med fagforbundet 1. september. 

  • Endret

På valgmøtet med fagforbundet den 1. september ble jeg vitne til at en av Arbeiderpartiets representanter i panelet, etter min mening, drev med utidig rolleblanding da hun i det ene øyeblikket snakket som folkevalgt representant for Arbeiderpartiet, mens hun i neste øyeblikk opererer som administrerende leder av Sogn Opplæringskontor.

Rolleblanding er vel for så vidt noe en etter hvert har blitt vant til fra den kanten i Årdalspolitikken. Men når Anne Kauppi presterer å si, på vegne av Sogn Opplæringskontor, at hun oppfordrer deltakerne i salen til å stemme på Arbeiderpartiet, har hun etter min mening gått langt utover sin myndighet som administrerende direktør i Sogn Opplæringskontor. Med mindre det er gjort et styrevedtak på at folk skal oppfordres til å stemme Arbeiderpartiet da. 

At hun som administrerende leder for et opplæringskontor oppfordrer folk til å stemme Arbeiderpartiet viser at hun ikke har satt seg inn i så veldig mye av hva andre partier mener om yrkesfag og lærlingordningen.

Som administrerende direktør utaler du deg på vegne av bedriften og kan ikke gå ut på en slik måte. Så jeg ønsker gjerne svar fra Hydro Aluminium ved styreleder Bodil Madslien om Hydro deler dette synet. Nestformann i styret står faktisk på liste for et annet parti i Årdal, så jeg tar det for gitt at han er uenig, så jeg kan ikke i min villeste fantasi tro at det finnes et styrevedtak på dette. Nå kommer denne uttalelsen helt sikkert ikke til å føre til noe, men i en seriøs bedrift ville en slik solo-uttalelse av administrerende direktør på vegne av bedriften helt sikkert ført til opphør av arbeidsforholdet.

At hun som administrerende leder for et opplæringskontor oppfordrer folk til å stemme Arbeiderpartiet viser at hun ikke har satt seg inn i så veldig mye av hva andre partier mener om yrkesfag og lærlingordningen.

I regjering har Fremskrittspartiet igangsatt et historisk løft med etter- og videreutdanning for 5050 lærere. Vi har skapt flere lærlingplasser gjennom å øke lærlingtilskuddet med 10 000 kroner pr. kontakt og et nytt stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter.

I tilegg vil regjeringen skjerpe regelverket for anskaffelser i offentlig sektor og derigjennom skaffe flere unge læreplass ved at det stilles krav ved offentlige anbud at bedriftene må være tilknyttet lærlingordningen for å kunne få oppdraget.

Dette kravet gjelder også utenlandske bedrifter og er et ledd i kampen mot useriøse aktører og sosial dumping. Offentlige anskaffelser står ifølge byggenæringen for over 40 prosent av total byggevirksomhet per år og har lenge kjempet mot useriøse aktører som vinner anbud på pris, men som ikke opprettholder kvaliteten. 

Jobb i Sogn

Sjå alle stillingar

Til toppen