ELENDIG VEGSTANDARD: I nesten halvparten av fylka i landet er standarden på riks- og fylkesvegane blitt dårlegare dei siste fem åra, viser ein ny rapport.
ELENDIG VEGSTANDARD: I nesten halvparten av fylka i landet er standarden på riks- og fylkesvegane blitt dårlegare dei siste fem åra, viser ein ny rapport. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Vegstandarden i fylket nest dårlegast i landet

I nesten halvparten av fylka i landet er standarden på riks- og fylkesvegane blitt dårlegare dei siste fem åra, viser ein ny rapport.

Sogn og Fjordane: Rambøll & Co. har målt vegkvaliteten på oppdrag frå interesseorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Resultatet er samla i ein rapport som blir overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tysdag, skriv Aftenposten.

Vestfold har dei beste vegane i landet, følgt av Hedmark og Akershus, men ingen fylke oppfyller alle standardkrava som finst. På botnen av lista ligg Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark.

– Situasjonen mange stader er prekær og går på sikkerheita laus. Det understrekar med all klårleik behovet for krav til standard på fylkesvegar, slik det er for riksvegar, seier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

– Det skal ikkje vere slik at riks- og fylkesvegar er betre for nokon enn for andre, avhengig av kvar dei bur, seier han.

I dei fem åra som er gått sidan førre gong Rambøll undersøkte vegkvaliteten, har «ni fylke har fått meir ujamn og til dels betydeleg dårlegare veg», heiter det i rapporten. Møre og Romsdal har hatt den mest negative utviklinga, følgt av Oslo og Finnmark.

Den samla bilbruken har auka med seks prosent dei siste åra. I 2014 køyrde kvar av oss i snitt 20 kilometer kvar dag. (©NPK)

Til toppen