TWITTER: No kan du få trafikkmeldingar direkte frå Statens vegvesen på Twitter i region vest. Foto: Arkiv. 
TWITTER: No kan du få trafikkmeldingar direkte frå Statens vegvesen på Twitter i region vest. Foto: Arkiv.  (Foto: Arkiv)

Vegtrafikksentralen oppdaterer på Twitter

Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen Region vest brukar no Twitter til å oppdatere om det som går føre seg på vegane på Vestlandet.

VTS brukar profilnamet @VTSvest, og oppdaterer heile døgnet kvar dag i året, men svarar ikkje på meldingar.

– Vegvesen.no er framleis vår hovudkanal for vegmeldingar, men med Twitter får vi større moglegheitt il å utdjupe kva som har skjedd, seier faggruppeleiar på Vegtrafikksentralen, Stian Rosnes.

@VTSvest kjem berre unntaksvis til å publisere meldingar om planlagd vegarbeid. Dei kjem til å prioritere informasjon om hendingar som ikkje er planlagde, men har betyding for avviklinga av trafikken.

Region vest dekkjer fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Til toppen