NYTT: Fordi det er gjort store investeringar på E16 over Filefjell meiner fylkespolitikarane i Hordaland blir halde oppe som det nordlege hovudvegsambandet mellom aust og vest. Arkivfoto
NYTT: Fordi det er gjort store investeringar på E16 over Filefjell meiner fylkespolitikarane i Hordaland blir halde oppe som det nordlege hovudvegsambandet mellom aust og vest. Arkivfoto

Vegvalet: – Blir rimeleg useriøst å dra inn noko heilt nytt

Lærdalsordføraren reagerer på at fylkespolitikarane i Hordaland dreg inn Filefjell som eit heilt nytt alternativ heller enn å ta stilling til valet mellom Hardangervidda og Hemsedalsfjellet 

Indre Sogn: – At det no kjem så mykje nytt på bana gjer det heile veldig vanskeleg. Det er veldig viktig å svara på det ein faktisk blir spurt om. Men det ligg heilt klart mykje politikk i dette, seier Jan Geir Solheim, ordførar i Lærdal.

Fylkespolitikarane i Hordaland gav i førre veke si innstilling til saka om val av hovudvegar mellom aust og vest. I den pågåande høyringsrunden kjem kommunar, fylkeskommunar og andre instansar med sine innstillingar før Stortinget i løpet av 2017 skal avgjera saka.

E134 over Haukeli er alt innstilt som den sørlege hovudvegen mellom aust og vest. Så har spørsmålet vore om rv. 7 Hardangervidda eller rv. 52 Hemsedalsfjellet skal bli den nordlege hovudvegen. Vegvesenet har to gonger anbefala Hemsedalsfjellet.

Les også: – Kan vanskeleg sjå at politikarane går mot dette

Les også: Held trykket på hovudveg over Hemsedal

– Skjønar ikkje heilt korleis dei har tenkt her

SPESIELT: Lærdalsordførar Jan Geir Solheim tykkjer det er spesielt at politikarane i Hordaland vel å ikkje svara på spørsmålet om Hemsedalsfjellet eller Hardangervidda bør veljast som hovudveg mellom aust og vest. Arkivfoto
SPESIELT: Lærdalsordførar Jan Geir Solheim tykkjer det er spesielt at politikarane i Hordaland vel å ikkje svara på spørsmålet om Hemsedalsfjellet eller Hardangervidda bør veljast som hovudveg mellom aust og vest. Arkivfoto

Men dette spørsmålet tek ikkje fylkespolitikarane i Hordaland stilling til; dei vil nemleg ha E16 over Filefjell som nordleg hovudveg.

– Det blir rimeleg useriøst når du er spurt om å koma med innspel til to alternativ, så kjem du i staden med noko heilt nytt. Eg ser ikkje den, seier Solheim.

– Kan målet med dette vera å halda den nordlege hovudvegen så langt nord som mogleg, det vil seia lengst mogleg vekk frå Hardangervidda så denne i neste omgang står sterkare?

– Kva som er politikken bak å ikkje svara på spørsmål veit eg ikkje - eg skjønar ikkje heilt korleis dei har tenkt her. Men det ligg nok strategi bak å ikkje svare på spørsmål - er det ikkje det politikarar ofte blir skulda for? seier Solheim

– Rv 52 samfunnsøkonomisk ulønsam

Fylkesutvalet i Hordaland vil ha E134, med ein arm til Bergen som hovudsamband i sør, og ber om at ein set i gang med KVU (Konseptvalutgreiing) for denne armen. I nord vil dei ha E16 over Filefjell som hovudsamband, skriv avisa Hordaland

Dei viser vidare til vedtaket med følgjande ordlyd: «Det er gjort store investeringar på E 16 over Filefjell som er føresett fullført innan 2018. Fylkesutvalet viser at utbygging av Rv 52 er samfunnsøkonomisk ulønsam. Fylkesutvalet legg derfor til grunn at E 16 blir halde oppe som det nordlege hovudsambandet mellom Vestlandet og Austlandet.»

Les også: Dette betyr vegvalet for deg

Les også: Fylkesrådmannen i Hordaland går mot riksveg 7

– Eg reknar med dei som vurderer innspela ser vekk frå innspel som ikkje svarar på spørsmålet. Fagetaten har gått for riksveg 52 to gonger, seier Solheim. 

Til toppen