STILLE FØR SMELLET: Baard Inge Vikje & Marius Almeland, forebur sprenging. Rune Saue, arbeidsformann, og kontrolling Bjornar Bodvin & Trond Tjelle (E16 Gudvangatunnelen). (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
VENTETIDA OVER: Kolonne gjennom Gudvangatunnelen. (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
EINSAM MAJESTET: Kontrollingenior Trond Tjelle i ny snunisje i E16 Gudvangatunnelen. (Foto: Arkiv/ Silje Drevdal, Statens vegvesen)
AVANSERT PRAKSIS: Lærling Marius Almeland, Flage Maskin AS i E16 Gudvangatunnelen. (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
VANLEG SYN I 2017: Olav Ryum (i bilen) og Geir Helge Slinde, Sogn Vegteneste AS, i Gudvangen. (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
GEITLEPUS: Skytebas Geir Helge Geitle, Flage Maskin AS i E16 Gudvangatunnelen. (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
PRESISJONSARBEID: Stikningsingenior Robert Asphaug, Voss Oppmaling AS og kontrollingenior Trond Tjelle, Statens vegvesen, i E16 Gudvangatunnelen. (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
LAT DET BLI LYS: Thord Are Stolen, Mesta Tunnelsikring AS, arbeidar med nytt elektrisk anlegg (E16 Fretheimtunnelen). (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
INSPEKTØR HOLE: Vifteinspeksjon i rv. 5 Fjarlandstunnelen, fagansvarleg elektro Region vest Petter Hole. (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)
I VINDEN: Vifteinspeksjon i rv. 5 Fjarlandstunnelen, formann Torgeir Roneid (Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen)

Vegvesenet skal utbetra 150 tunnelar før 2025 – dette skjer i Sogn

I år er turen komen til Flenjatunnelen i Aurland, medan Gudvangatunnelen i same kommune får installert ny elektronikk.

Aurland/Lærdal: Tunnelane på Vestlandet skal bli tryggare, når rundt 150 tunnelar får ny utrusting. Oppgraderingsprosjektet tok til i 2015, og tunnelane på E16 og E39 skal etter planen vera ferdig oppgraderte i 2020, fylkesvegtunnelane i 2025.

Kombinasjonen til dels gamle tunnelar, auka trafikk og strengare forskrifter har tvinga fram det omfattande arbeidet.

OMFATTANDE: 150 tunnelar på Vestlandet skal få ny utrustning, dei aller fleste på E16 mellom Bergen og Voss, nest flest på E39 frå Bergen og nordover til fylkesgrensa til Sogn og Fjordane. Foto: Skjermdumpt/Statens vegvesen

I Sogn skal Seltatunnelen, Borgundstunnelen og Lærdalstunnelen i Lærdal utbetrast, i Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen i Aurland er arbeidet i gang, medan Onstadtunnelen og Fretheimtunnelen i same kommune er ferdigstilte. 

– Akkurat kva arbeid som skal utførast vil variera. Det blir laga eigne tiltaksplanar for kvar einskild tunnel, der ein tek omsyn til faktorar som alder, lengd, trafikkmengd og standard, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Slutt på nattestenging ein plass, oppstart i naboen

I februar 2018 startar elektroarbeidet i Gudvangatunnelen. Det siste året har tunnelen vore stengd i opp til tre timar seks netter i veka på grunn av sprenging. Dette arbeidet er forventa avslutta i februar, og då er det samstundes slutt på nattestengingane. Ein ny entreprenør kjem inn i mars for å installera den naudsynte elektronikken i tunnelen. Dette arbeidet skal vera ferdig seint i 2019.

– Denne 11 kilometer lange tunnelen på E16 i Aurland byr på utfordringar for entreprenørane, både grunna stor lengd og arbeidsmengd, og fordi dette er ei trafikkert strekning utan omkøyringsmoglegheiter, skriv vegvesenet.

I år startar endeleg arbeidet opp i Flenjatunnelen. Han har måtta venta medan entreprenørane arbeidde på andre tunnelar i kommunen. Sprengingsarbeidet skal etter planen starta på vårparten, noko som nok vil føra til lengre nattestengingar.

– Det vil truleg bli sams kolonnekøyring gjennom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen i denne perioden, skriv vegvesenet.

Til toppen