PADLETUR: Dette biletet er teke frå Dalavatnet i Sogndal. (Foto: Privat)
PÅ TUR: Årdal Gålag gjekk tur frå Sletterust til Kyrkjestølen, her les dei litt kart undervegs. (Foto: Privat)
BREVATN: Dette biletet er teke over Øvre Årdal. (Foto: Privat)
LÆRDAL: Dette biletet er teke frå Torsteinen i Lærdal. (Foto: Privat)
BLÅTT HAV: Dette biletet er teke på Ornes i Luster. (Foto: Privat)
TROLLSKOG: Dette biletet visar ein tåkete tur til Soten i Årdal. (Foto: Privat)
HØGT OG LÅGT: Dette biletet ser ut til å vera teke over Nærøyfjorden i Aurland. (Foto: Privat)
FJELL OG FJORD: Dette biletet er teke i Øvre Årdal med utsyn over Årdalsvatnet og Bøttejuv. (Foto: Privat)
UTSYN: Dette biletet er teke frå Solvornnipa med utsyn over Lustrafjorden. (Foto: Privat)
LUKSUS I NATUREN: Denne lesaren tok seg ein liten piknik attmed Nord-Europas høgste. (Foto: Privat)
FARGESPEL: Denne lesaren fekk eit blinkskot av fargespelet på himmelen over Lærdal. (Foto: Privat)
SILHUETT: Denne lesaren tok seg ein tur til Blåberggruvene over Øvre Årdal. (Foto: Privat)

Vekas foto: Spreke sogningar tek til naturen – Sjå bildegalleri

Vart ditt bilete valt?

Indre Sogn: Lesarane våre delar ivrig blinkskot frå kvardagen sin med oss.

På Instagram under taggen #mittporten, har mange sogningar teke til naturen i dei siste vekene av sommarferien. 

Difor har Porten.no denne veka plukka ut eit knippe bilete frå turglade sogningar. Sjå om ditt bilete vart valt ovanfor.

Redaksjonen er takksame for engasjementet, og vonar de held fram med å dela bilete med oss. 

Til toppen