BETRE FANGST: Laksefisket har gått generelt mykje betre over heile landet samanlikna med 2015. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
BETRE FANGST: Laksefisket har gått generelt mykje betre over heile landet samanlikna med 2015. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Vekst i lakseelvane

Dei fleste norske lakseelvane melder om kraftig vekst i fangsten av storlaks i sommar. Dermed ser veksten frå i fjor ut til å fortsette.

Lærdal: I 2015 vart det tatt 21 prosent meir laks i dei norske elvane enn året før. Hittil i år melder fleire elvar om ein vekst på 30 til 50 prosent samanlikna med i fjor, skriv Nationen.

I Lærdalselvi går det mot rekordsesong. I fjor vart det teke 1138 laks i den populære elva, og allereie så langt denne sesongen har ein registrert 852 tekne laks, men langt fleire enn i fjor som er over sju kilo.

I Finnmark og på Austlandet blir det meldt om fleire elvar der den samla fangsten frå i fjor allereie er overgått. Numedalslågen ligg an til å få sin beste sesong på 15 år.

– I og med at tala ligg 120 over det som var for to år sidan, og det er fanga mykje meir enn i fjor, bør det vere ein sjanse for at rekorden blir slått. Men det er klart det hjelp at fiskinga starta fem dagar tidligare i år. I tillegg kom laksen relativt seint opp i elva i fjor, sa leiar i Lærdal Elveeigarlag, Lasse Sælthun, til Porten.no tidlegare i sommar. 

Også på Sørlandet, elles i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nordland er det betydeleg vekst i fangsten i fleire vassdrag. I Hordaland er det derimot fleire elvar der fangsten er mindre enn i fjor.

I fjor vart det fiska totalt 195.000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå. (©NPK)

Til toppen