Vestlandet kan få felles studentsamskipnad

Vestlandet kan få felles studentsamskipnad

Det er ikkje berre Høgskulane som slår seg saman. Akkurat no pågår det òg samtalar om å skape ein felles studentsamskipnad på Vestlandet.

– Vi er i samtalar med Bergen og Stord/Haugesund om fusjon, stadfester direktør i Sisof, Randi Marie Sjøholt. 

Førebels kan ho ikkje seie så mykje om innhaldet i samtalane. Mest sannsynleg vil det kome eit vedtak på eit møte 5. september.

– Det vi er opptekne av er å bevare studentvelferden vi har i Sogn og Fjordane. Det er det vi er opptekne av. Viss vi greier det, så er ein fusjon heilt grei, seier Sjøholt

Ho representerer Sisof i forhandlingane, saman med styreleiar og representant for studentane, Tollak Kaldheim.

 

Til toppen