UTFORDRINGAR: Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) møtte fylkesordførar Jon Askeland (Sp) for å diskutera Nasjonal transportplan og kva utfordringar fylket har på vegane.
UTFORDRINGAR: Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) møtte fylkesordførar Jon Askeland (Sp) for å diskutera Nasjonal transportplan og kva utfordringar fylket har på vegane. (Foto: Vestland fylkeskommune)

– Vestlandsk infrastruktur hindrar vekst og utvikling

Det sa fylkesordførar Jon Askeland (Sp) under møtet med samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF).

Sogn: Nasjonal transport var temaet då fylkesordførar i Vestland fylkeskommune møtte samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) i Stavanger førre veke. Det melder Vestland fylkeskommune i ei pressemelding. 

Utfordringar med skred, flaum, smale omkøyringsvegar, samt miljø og klima har vore gjennomgåande tema for kva som burde bli prioritert på fylkesvegane. 

– Vestland er landets største verdiskapingsfylke. Etterslepet i den grunnleggjande infrastrukturen som fylkesvegnettet representer er til hinder for vidare vekst og næringsutvikling, sa fylkesordførar i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland (Sp), under møtet.

Kartlegg dei største transportutfordringane

Arbeidet med ein ny nasjonal transportplan for åra 2022-2033 er i gang, og i det høvet er Hareide på norgesturné i dei største byane for å diskutera kva som burde bli prioritert. I tillegg besøker han næringslivet i regionane for å høyra kva transportutfordringar som er størst. 

– Dette er starten på ein god dialog vidare, seier fylkesordføraren.

Til toppen