FYLKESORDFØRAR: Jon Askeland.
FYLKESORDFØRAR: Jon Askeland. (Foto: Vilde Grimelid Oppedal)

Vil fremje nynorsken i fylket. No har 20 aktørar slengt seg på

– Som fylkeskommune skal vi fremje nynorsken, men me kan ikkje gjere det åleine, seier fylkesordførar Jon Eskeland.

Vestland: "Me vil løfte nynorsk som daglegspråk, i digitaliseringa, i kunsten, i opplæring, arbeids- og næringsliv." 

Slik formulerte fylkesutvalget seg då dei torsdag vedtok eit mandat for nettverket Nynorskfylket. Det skriv fylkeskommunen sjølv på sine sider.

– Nettverket skal vere ein arena for deilig, fagleg utvikling og språkpolitiske diskusjonar, skriv fylkeskommunen vidare. 

Tjue aktørar 

No har tjue aktørar slutta seg til nettverket. 

– Som fylkeskommune skal me fremje nynorsken, men me kan ikkje gjere det åleine. Å ha både det offentlege, lag og organisasjonar og privat næringsliv med på laget, er heilt avgjerande, seier fylkesordførar Jon Askeland til nettstaden. 

Nettverket har allereie hatt to møte i år. 

Kunst og næringsliv 

Mandatet seier at Nynorskfylket Vestland vil løfte nynorsk som daglegspråk, i digitalisering, kunst, opplæring og arbeids- og næringsliv.

Les heile formuleringa her: 

"Nynorskfylket Vestland er eit nettverk som jobbar for auka bruk og fremjing av nynorsk på alle samfunnsområde i Vestland fylke. Nettverket er arena for deling, fagleg utvikling og språkpolitiske diskusjonar. Me vil fremje nynorsk språkidentitet og klarspråk. Me vil løfte nynorsk som daglegspråk, i digitaliseringa, i kunsten, i opplæring, arbeids- og næringsliv. Nettverket kan gje råd til folkevalde organ i nynorsksaker.

Deltakarane i Nynorskfylket Vestland representerer frivillige, ideelle, offentlege og private aktørar med regional funksjon i Vestland."

Til toppen