SØPPEL: Ute i Ærdal ligg det mykje bos langs fjorden. - Det er no eit vårfenomen det at alle set i gang dugnadsarbeid om å halda byga bosfri, seier Jarle Offerdal (Ap). Foto: Camilla Skjær Brugrand.
SØPPEL: Ute i Ærdal ligg det mykje bos langs fjorden. - Det er no eit vårfenomen det at alle set i gang dugnadsarbeid om å halda byga bosfri, seier Jarle Offerdal (Ap). Foto: Camilla Skjær Brugrand.

Vil halda Lærdal reint

Jarle Offerdal (Ap) oppfordra kommunen til å starta opp igjen med "Hald Lærdal Reint" aksjonen for å halda nærmiljøet fri for søppel. 

- Det vert trivelegare for alle dersom vi held kommunen rein, seier Jarle Offerdal. 

Han tok opp problemstillinga rundt boskasting i spørjetimen under kommunestyre i Lærdal torsdag. 

Behov for våropprydding

Ap-politikatren oppfordra kommunen til å ta grep og starte opp igjen med "Hald Lærdal reint" aksjonen som vart avslutta for eit par år sidan. 

- Behovet for ei våropprydding etter vinterstormane er stor. Då tenke eg at det er på sin plass å blåsa liv att i ryddeaksjonen, seier Offerdal. 

Før stilte kommunen med gratis søppelposar og det var sett opp faste tider der kommunale arbeidarar henta søppelet. Dette var ei gratis ordning. 

- Det kommunen kunne gjort var å leggja til rette for arbeidet, så kunne befolkninga gjort ein dugnadsjobb med å plukka bos, seier Offerdal. 

- Uansvarleg å halde born langs vegane

I dag er det eit firma som har ansvaret for oppryddinga langs riks- og fylkesvegane. Rådmann i Lærdal Alf Olsen Jr. var bekymra over barn sin tryggleik om dei hadde blitt sett til å plukka bos langs vegane.

- Det er uansvarleg å halde ungar langs vegane. Rydding langs riks- og fylkesvegane krevjer opplæring og godkjente klede. Folk burde sjølve ta ansvar for å halda sine område reine, sa Olsen. 

Offerdal på si side meiner at det ikkje er hovudvegane som er problemet, men turområda i kommunen. 

- Det virka som kommunen kvidde seg litt for å rydda vegane, men det er jo friluftsområda det her er snakk om, seier Offerdal. 

Ikkje alle treff søppelbøtta

Kommunen er positive til å støtta opp om hald den nasjonale satsinga "Hald Norge Reint"-initiativet. 

- Dette er eit pedagogisk tiltak, spesielt overfor ungdom. Det er ikkje alle som treff boskorga når dei kastar, seier Offerdal. 

Han håpar at kommunen vil setja i verk tiltak som gjer at folk ryddar opp i naturen til våren. 

Til toppen