Vil opne for jakt på rådyr og elg i Sogndal

Sogndal: 

Kjartan Hovgaard. Opna for jakt på elg og rådyr i Sogndal kommune.  

Kurt Kvam: 911 41 881. Finn Stedje er leiar. - 10.000 dekar. Drogi, stedjeåsen og bjønndalen.

Ganske store område du må ha. 500 mål på eit løyve.

Dei kan gjerne bestemmet at det er lov å jakte elg her, men det er ikkje noko elg å jakte på. Rådyr er det vel noko meir av. 

Det er meir eit vedtak om at det skal bli lov å jakte på det, dersom det blir jaktbar bestand.

Storvalda. Bror til Lily Schøyen.

For min del må du berre jakta på det. Men det finst jo nesten ikkje. Så vidt eg veit er det berre ein elg her. 
Opnar du elg på j, så skyte du ein elg, så er den ikkje 
2. Viss du eig 10.000 dekar, så får du eitt løyve. For hjorten er det ned 350 mål.

 

- Kva tankar gjer du deg om det?
- Godt nytt for fruktbøndene?
 

Til toppen