ALTERNATIV: Ola B. Siverts frå arkitektfirmaet Cubus la fram dei to alternativa som kan avgjere framtida til kulturhuset i Lærdal under kommunestyremøte. Foto: Camilla Skjær Brugrand. 
ALTERNATIV: Ola B. Siverts frå arkitektfirmaet Cubus la fram dei to alternativa som kan avgjere framtida til kulturhuset i Lærdal under kommunestyremøte. Foto: Camilla Skjær Brugrand. 

Vil tredoble besøkstalet til kulturhuset 

I juni skal dei folkevalde i Lærdal avgjere om dei vil gå for det meir ambisiøse alternativet med opplevingssenter eller om dei vil satsa på ein meir folkeleg varient med eit kulturhus. 

Lærdal: «Berre» lokalt kulturhus eller ei meir offensiv satsing mot reiseliv og næringsliv er det politikarane i Lærdal skal velje mellom 23. juni.

– Anten blir det kulturhus eller turistmagnet, seier Ola B. Siverts frå Cubus arkitektfirma. 

Les også: Lokalt eller internasjonalt kultursenter?

Torsdag la arkitektfirmaet og revisjons- og rådgivingsselskapet BDO fram dei to alternativa for kommunestyret i Lærdal. 

Investere fem millionar

Den meir offensive satsinga vil gi Norsk Villakssenter ein ny interaktiv utstilling i løpet av ein 2-3 årsperiode. Her vil dei investere fem millionar kroner dei neste fem åra. 

– Ein må oppgradere for å gjere plassen attraktiv igjen og få på plass ei prosjektstilling i tre år for å få litt trøkk. Ei slik satsing vil gi eit framtidig grunnlag for at bygget kan vere berekrafig, seier Siverts. 

Forslaga strekkjer seg frå direktesending frå kamera i elva og på fjellet  og utstillingsmodular om villaks, Lærdalselva og kulturhistorie om dei gamle vegane. 

I dag har kulturhuset berre 10.000 besøkjande i året. Siverts spår at om politikarane går for den meir ambisiøse satsinga, vil besøkstalet auke til 20.000 innan 2018 og 30.000 i 2023. 

– Kulturhuset er eit bygg i første divisjon og eit av dei ypperste me har her i landet. Dette har å gjere med velferd, verdiskaping og næringsutvikling. Det har med korleis ein opplever ein stad, seier Siverts. 

– Sjeldan med overskot

I begge alternativa frå arkitektfirmaet skal biblioteket, som i dag er plassert ved Lærdalsøyri skule, flyttast til kulturhuset. 

Biblioteket skal flyttast til resepsjonsarealet og omgjerast til «hjarte» i kulturhuset. Bibliotekarstillinga skal utvidast frå 60 til 100 prosent i samband med at det skal kome fleire funksjonar og lengre opningstider. 

– Eit lokalt kulturhus går sjeldan eller aldri med overskot, seier Siverts. 

Respesjonsarealet må tilretteleggjast for ny drift. I alternativet om opplevingssenter vil biblioteket også få delansvar for turistinformasjon, spesialutstilling og lignande i samband med villakssenteret og kunstgalleriet. 

– Eit offensivt opplevingssenter vil tiltrekkje seg turistar ved sidan av det lokale kulturhuset, seier Siverts. 

Store aktørar

Cubus har vore i kontakt med store og viktige aktørar som kan vere aktuelle om dei folkevalde bestemmer seg for å gå for opplevingssenter. 

Siverts har blant anna vore i dialog med Astrup og Fearnley stiftinga, Norwegian Centre of Expertise, Fjord Norway, Visit Sognefjorden og Musea i Sogn og Fjordane.   

– Lærdal kino går godt i dag, men me ønskjer likevel å utvida den med ei kinostilling på 33,5 prosent og oftare framsyningar med to filmar i veka. Til dømes skule- og pensjonistframsyningar i veka, seier Siverts. 

I fjor var det 4.505 besøkjande noko som tilsvara rundt ein halv million kroner i inntekter. 

Dei faste, årlege kostnadane for Lærdal kulturhus og Villakssenteret er i dag på 2,7 millionar kroner. 

 

Til toppen