SVARAR: Kåre Rudningen skal aldri vera i tvil om at Lærdal AP er den beste garantisten for å gi hjelp til dei som treng det mest, om det er asylsøkjarar, flyktningar eller våre eige innbyggjarar i Lærdal kommune, skriv Lærdal Arbeidarparti. Teikning: Høgeloft AS.
SVARAR: Kåre Rudningen skal aldri vera i tvil om at Lærdal AP er den beste garantisten for å gi hjelp til dei som treng det mest, om det er asylsøkjarar, flyktningar eller våre eige innbyggjarar i Lærdal kommune, skriv Lærdal Arbeidarparti. Teikning: Høgeloft AS.

MEININGAR

– Vil vera garantist for opne og ryddige prosessar

Les Lærdal Arbeidarparti sitt svar til Kåre Rudningen.

  • Endret

Kåre Rudningen skal aldri vera i tvil om at Lærdal AP er den beste garantisten for å gi hjelp til dei som treng det mest, om det er asylsøkjarar, flyktningar eller våre eige innbyggjarar i Lærdal kommune. 

Sameleis vil me vere garantisten for åpne og ryddige prosessar.

Me veit at det hjå borgynder og lærdøler flest er både tolmod og hjarterom nok til å hjelpa.

Til liks med Rudningen har dei og etterlyst den gode opplysande  debatten, men og nødvendig informasjon. 

Den gode opplysande debatten burde ha komme i forkant, men det kan ikkje vere Lærdal AP som skal ta det største ansvaret her.

Til toppen