FÅR MILLIONAR: Lærdal er ein av fire kommunar som frå 7.4 millionar kroner frå statsbudsjettet til å ta del i ei nasjonal satsing.
FÅR MILLIONAR: Lærdal er ein av fire kommunar som frå 7.4 millionar kroner frå statsbudsjettet til å ta del i ei nasjonal satsing. (Foto: Arkiv)

Villakssenteret i Lærdal får 7.4 millionar til nasjonal satsing

Senteret skal formidla kunnskap der folk og villaks møtast. 

Lærdal: Norsk Villakssenter i Lærdal kan saman med Namsos, Lyngdal og Tana få 7.4 millionar kroner frå statsbudsjettet 2019, melder Lærdal kommune i ei pressemelding. 

Totalt er det løyva 33 millionar kroner til villaksen i budsjettforslaget frå regjeringa.

Pengane går til etablering av eit nasjonalt villakssenter med einingar i kvar av vertskommunane.

– Endeleg får villaksen den same type nasjonale senter som med suksess er etablert for villreinen. Etableringa betyr eit nytt og kraftfullt løft for villaksen, seier Alf Olsen jr, styreleiar i Kunnskapssenteret for laks og miljø (KLV), som står bak innsatsen. 

Styreleiar: –  Eit gjennombrot

Tradisjonar og næring er knytt til villaksen i Noreg held Olsen jr fram, og seier han oppfattar millionløyvinga som eit gjennombrot.

– Med denne spreiinga frå nord til sør er dei viktigaste villaksregionane i landet dekka, heiter det i meldinga. 

– Allereie 22. oktober møter me Miljødirektoratet for å planleggja sjølve etableringa av senteret, seier Frode Staldvik, dagleg leiar i KLV. 

Olsen jr legg til at det er eit mål å etablera organisasjonen så snart som råd og opna senteret i løpet av villaksåret 2019. 

Til toppen