SVAR: Bjørn Blix svarer Steinulf Vågene i Motvind i dette innlegget.
SVAR: Bjørn Blix svarer Steinulf Vågene i Motvind i dette innlegget. (Foto: Flickr / Susanne Nilsson/privat)

MEININGAR

Vindkraft – Vågenes selvmotsigelser

– Et av mine hovedpunkter er at klimaendringene allerede skader naturen rundt oss. Ødeleggelsene øker all den tid vi ikke gjør nok for å stoppe det som forårsaker dem, skriv Bjørn Blix i eit svar til Sveinulf Vågene sitt innlegg «Bjørn Blix forteller eventyr om vindkraft».

Meiningar: I et svar på mitt debattinnlegg titulerer Sveinulf Vågene i seg som fagsjef i Motvind. Han hevder at bygging av vindmøller i Norge skader naturen. Derfor vil han at de skal bygges i andre land. Hvorfor han mener det er greit å skade natur i andre land går han imidlertid ikke inn på.

Et av mine hovedpunkter er at klimaendringene allerede skader naturen rundt oss. Ødeleggelsene øker all den tid vi ikke gjør nok for å stoppe det som forårsaker dem. Fossil energi må byttes med fornybar energi. Vindkraft på land er teknologien som kan gjøre det i tide, til en rimelig penge og med minst mulig inngrep i naturen. 
 

Vil koste noen promiller av vår frie natur

De skadelige utslippene, og virkningene av dem, ser ikke landegrenser. Dermed er det en internasjonal oppgave å begrense dem. Gjennom Parisavtalen har vi påtatt oss forpliktelser som vil bidra i rett retning. Det er ikke gratis. For Norge vil det koste noen promiller av vår frie natur. Jeg mener at vår gode økonomi som er basert på salg av fossile energiprodukter gir oss internasjonalt ansvar.
 
Her kontrer Vågene med at Norge gjennom vannkraften har et rent energisystem og at Norge dermed ikke har noe videre ansvar. Jeg synes det er merkelig at Vågene ikke har fått med seg at i Norge er ca. 50 % av energibruken fossil. Videre er det oppsiktsvekkende at en som titulerer seg som fagsjef ikke vet at Norge produserer 16 ganger mer fossil energi enn fornybar energi. Norge er i all hovedsak et fossilland og en betydelig bidragsyter til skadelige utslipp av klimagasser. For de fleste er det åpenbart at her er rom for forbedringer.
 
Fagsjefen viser videre til at i Norge brukes det tre ganger mer elektrisk kraft pr. innbygger enn i landene sør for oss. Dette merforbruket mener han kan spares. Han vet åpenbart verken at fyringssesongen er lengre i Norge eller at i de andre landene brukes ikke elektrisk kraft til oppvarming.

Selvmotsigende argumentasjon

Vågene hevder at sparepotensialet for energi er stort på alle samfunnsområder og argumenterer med at realisering av dette vil gi stor gevinst. Litt lengre ned i innlegget skriver han at: « ... kraften [...] kan like godt gå til økt forbruk.» Vågene tror plutselig ikke på sparepotensialet han selv argumenterer for.
 
I saken om optimalisering av vannkraftverk har Vågene ikke fått med seg debatten hvor professor Leif Lia presiserer at brorparten av det urealiserte potensialet krever inngrep i vannveiene. Da er vi inne på utbygginger som naturvernere har kjempet mot i 50 år. Jeg tviler på at Vågene forstår at han i realiteten ber om at vernede vassdrag skal bygges ut.
 
Sveinulf Vågene sin argumentasjon er selvmotsigende og vitner om lavt kunnskapsnivå. I en verden som gjennomgår dramatiske endringer tror Vågene at alt går bra bare man ikke bygger vindmøller i Norge.
Bunnmålet demonstrerer Vågene mot slutten av innlegget hvor han skriver: «Skal man redusere klimautslipp så må man redusere klimautslipp.» Ikke vanskelig å være enig, men med en slik tiltaksplan hjelper det neppe å ønske god bedring. 
 
Til toppen