DOBBELT SÅ MANGE: Under årets haustjakt må jegerane i kommunane rundt Nordfjella felle opp til dobbelt så mange hjort enn vanleg for å hindre spreiing av skrantesjuka.
DOBBELT SÅ MANGE: Under årets haustjakt må jegerane i kommunane rundt Nordfjella felle opp til dobbelt så mange hjort enn vanleg for å hindre spreiing av skrantesjuka. (Foto: Knut Fredrik Øi)

Vurderer massejakt på elg og hjort

Frykta for at den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke skal spreie seg enda meir, gjer at det blir vurdert å sette inn statlege jegerar for å skyte hundrevis hjort og elg i haust, fortel NRK.

Aurland: Under årets haustjakt må jegerane i kommunane rundt Nordfjella felle opp til dobbelt så mange hjort enn vanleg for å hindre spreiing av skrantesjuka. Klarer dei ikkje det, kan staten setje inn statlege jaktlag.

Det stadfestar direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud, til NRK.

Det er ikkje påvist skrantesjuke på hjort her i landet. Forskarane veit heller ikkje om sjukdomen smittar frå reinsdyr til hjort. Men Mattilsynet ønskjer å vere føre var.

– Erfaringane frå USA, som har hatt skrantesjuke i 50 år, viser at sjukdomen er funnen på fire ulike hjortedyr, seier Baalsrud.

– I prinsippet må ein ta ned hjortestamma så mykje som mogleg for å få bukt med skrantesjuka, seier viltforvaltar Knut Fredrik Øi i Aurland, Lærdal og Årdal. Han har oppmoda fleire vald i sitt område til å doble nedskytinga av hjort i år.

Mattilsynet vil unngå at hjort og rein blandar seg.

– Hjort har lett for å trekke til fjells, og vi ønskjer å unngå at dei er i område der dei kan gå i lag med reinsdyr. Dersom dette skjer og det ikkje er blitt teke ut mange nok hjortedyr, vil vi vurdere å sette inn statleg jakt også der, seier Karen Johanne Baalsrud.

(©NPK)

Til toppen