Reklameinnhald
Annonse
foto-pixabay-skeeze-
Innhald frå annonsør
Annonse

26 branndøde i Sogn og Fjordane sidan år 2000

Det er i stor grad personar som høyrer til risikoutsette grupper, som mistar livet i brann. Særleg gjeld dette eldre menneske, som ofte ikkje er i stand til å ivareta eigen branntryggleik.

I vintermånadene, og ikkje minst i romjulsveka, er det mange fleire brannar enn elles i året.

— Den auka brannhyppigheita i jula har samanheng med stor aktivitet i dei tusen heimar, med auka bruk av elektrisitet, matlaging, levande lys og peiskos, i mange tilfelle i kombinasjon med alkoholbruk, seier Bjørn Hunshammer ved Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE)

Røykvarslar er det viktigaste utstyret for å redde liv

Alle bustader skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst ein varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er stengt. DLE anbefaler også røykvarslar på soverom.

— Bustadbrannar som tek liv, skjer som regel om natta, og halvparten av alle dødsbrannar skjer i bustader der røykvarslaren ikkje fungerer. Du bør gjere det til ein vane å jamleg sjekke om røykvarslaren fungerer, gjerne ein gong om månaden, seier Gaute Johnsgaard, Brannsjef i Årdal og Lærdal.

11 enkle kontrollpunkt som aukar branntryggleiken betrakteleg:

 • Sjekk røykvarslar og brannslokkingsapparat.
 • Ver merksam ved bruk av stearinlys, fyring og bruk av open eld.
 • Sjekk inntakssikringar (plassert under sikringsskap, på loft eller i kjellar): Er dei unormalt varme? Skrusikringar må strammast til.
 • Sjekk sikringsskap: Er sikringar unormalt varme? Skrusikringar må strammast til.
 • Vær merksam ved bruk av skøyteleidning. Desse skal ikkje nyttast til varmeovnar.
 • Sjekk skøyteleidningar, er dei utsatt for skade? skift ut dei som er gamle og/ eller øydelagte.
 • Sjekk leidningar, stikkontaktar og støpsel.
 • Sjekk varmeomnar, ladarar og anna elektrisk utstyr.
 • Vær merksam ved koking: Brann ved koking er desidert den største årsaka til bustadbrann.
 • Vær merksam ved bruk av kaffitraktar og vannkokar
 • Ved mistanke om feil ved det elektriske anlegget, IKKJE VENT! Ta kontakt med elektrikar.

— Utfør eigenkontroll hjå deg sjølv og din næraste familie. Innsatsen din kan vere med på å redde liv, seier Hunshammer.

På www.sikkerhverdag.no finn du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som betrar branntryggleiken.

Kontaktpersonar lokalt:

 • Årdal Energi DLE v/Bjørn Hunshammer tlf. 57 64 86 00
 • Årdal Kommune brannsjef v/Gaute Johnsgaard tlf. 57 66 50 00
Til toppen