×
Annonse frå Årdal Utvikling
GOD DRØFTING: Om lag 50 interesserte møtte opp for å drøfte korleis ein kunne bidra til eit felles løft i satsinga på handel, reiseliv og kultur.
GOD DRØFTING: Om lag 50 interesserte møtte opp for å drøfte korleis ein kunne bidra til eit felles løft i satsinga på handel, reiseliv og kultur. (Bilde: Synne Asheim Haga)
Innhald frå annonsør

40.000 bilar køyrer forbi i året. No startar prosjektet «Stopp på Torget»

  • Dette er ei annonse. Journalistane i Porten.no er ikkje involvert i produksjonen.

31. januar inviterte Årdal Utvikling besøksnæringane til oppstartsmøte. Om lag 50 interesserte møtte opp for å drøfte korleis ein kunne bidra til eit felles løft i satsinga på handel, reiseliv og kultur. Stopp på Torget vert eit testprosjekt på kor godt vi klarer å samhandle mot felles mål.

Det konkrete resultatet av drøftingsmøtet vart etablering av tre konkrete prosjekt som skal startast opp i februar:

  1. Bli kjent med Årdal – skilting, handel/aktivitetar i sentrum, opningstider og samarbeid om arrangement
  2. Profilering av handel, reiseliv og aktivitetar knytt til Torget i førsteomgang
  3. Organisering av samarbeidet i besøksnæringa
I GANG: Kva skal til for å freiste forbikøyrande til å stoppe opp? Det er næringslivet i Årdal no i gang med å diskutere. Bilde: Synne Asheim Haga

 

Dei ulike delprosjekta skal jobbe raskt for å konkretisere mest mogeleg fram til sommarsesongen 2017. Arbeidet dei legg ned, vil så danne grunnlaget for ei meir grundig satsing for heile Årdal fram mot sommarsesongen 2018.

Årdal Utvikling er svært takksame for den positive viljen besøksnæringa syner for å gjere eit felles løft for Årdal. Denne entusiasmen vil heilt sikkert skape positive resultat for kommunen.

Til toppen