Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Porten.no blir driftet av TU Media. Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av Porten.no's påloggingssystem «TU Media Innlogging». TU Media Innlogging er et felles innloggingssystem for nettstedene i Teknisk Ukeblad Media AS og partnere. Se auth.tumedia.no for oversikt over alle nettstedene som benytter TU Media Innlogging.

Din avtalepart er Porten AS (Org nummer 977 051 169 mva), Postboks 92, 6884 Øvre Årdal, heretter Porten.no.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig, og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Abonnement

Produkter

Abonnementprodukter porten.no tilbyr som faller under disse betingelsene er:

  • Pluss

TU Media Innlogging og brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos Porten.no som krever betalinger, krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Porten.no vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Porten.no. Porten.no vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

For de som allerede har registrert en konto hos oss, vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnement. Eksempel på slik informasjon er personalia, kredittkort og utløpsdato.

For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 15 år. Informasjonen du legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen, er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

Oppsigelse

Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den perioden du sier opp i. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

Du sier opp abonnementet selv på «Min Side» eller du kan henvende deg til vårt kundesenter på pluss@porten.no.

Dersom betalingen for tjenesten opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

Du har 14 dagers angrerett på avtalen fra du mottar angrerettskjema og bekreftelse på bestilling av tjenesten. Merk at det gjelder dersom du ikke har tatt tjenestene i bruk. Bruk av angrerett må stilles til pluss@porten.no. Periode løper fra dagen abonnementet ble tegnet og frem til det har løpt ut uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon for abonnement som ikke er tatt i bruk eller ikke brukes.

Priser og betaling

Porten AS forbeholder seg retten til å endre priser med 14 dagers varsel. Varsel kan sendes på SMS og/eller e-post. Her brukes informasjonen fra Min Konto.

Porten AS forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser, vil Porten.no justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort.

Det er Porten.no's betalingspartnere som er ansvarlig for kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og sikkert, og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonen. Kortinformasjonen vil ikke bli utlevert til tredjepart. Se www.dibs.no og www.paypal.com og www.nets.eu for mer informasjon. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Porten.no enn det som fremkommer tydelig ved kjøpet.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice, pluss@porten.no. Porten.no har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid, kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp, med mindre feilen er forsettelig fra Porten.no's side.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Porten.no sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundesenteret (pluss@porten.no) eller avsluttes på ”Min Side”.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk, kan Porten.no umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

Angrerett

Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved private kjøp.

Endring av vilkår

Porten.no kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post og/eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under ”Min Side”.

Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjøre stoff fra porten.no. Alt materiale på porten.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Porten.no's produkter er tilgjengelige på Internett, og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Porten.no påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Porten.no forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Porten.no forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine registrerte brukere. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Sogn tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til pluss@porten.no.

Firmainformasjon

Porten AS
Farnesvegen 3
Postboks 92
6884 Øvre Årdal
Org nummer 997 051 169

Til toppen