På veien i sommer­trafikken

– Slik kan vi ikke ha det når nullvisjonen er vårt mål, skriv Geirr Tangstad-Holdal, dagleg leiar i Trafikksikkerhetsforeningen i denne kronikken.

Vi må henge saman eller bli hengt kvar for oss

Sogn og Fjordane er det nest største kraftfylket i landet. Dei store aktørane i fylket må snarast samle seg og ta leiarskap i utviklinga. Skal vi sikre milliardverdiane og verdiskapinga for framtida, er det tid for handling og nytenking. 

Folke­vegen og nasjonal­parkfestivalen

MEINING: Vegen til Vetti, Folkevegen, er 40 år og jubileet vert feira og markert førstkommande søndag. Me skal feire den flotte vegen og markere det som er omtalt som Noregs største dugnadsprosjekt.

Last fleire saker

Til toppen