NVE: Meir regnflaum framover

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det bli mellom 20 og 40 prosent auke i flaumvassføringa i fleire vassdrag dei neste 100 åra.

Eit rettvist arbeidsliv

Raudt ønskjer å styrke Arbeidsmiljølova, slik at fleire som ønskjer det kan få fast jobb og full stilling. 

Last fleire saker

Til toppen