Trekte saka om turlagspengane

Dei vel 210 000 kronene som kontrollutvalet meinte Lærdal turlag må betala tilbake til kommunen, stod på sakskartet til torsdagens kommunestyremøte. Men saka vart trekt. Les meir

Last fleire saker

Til toppen